Marit Halvorsen Hougsnæs

10

Svar til Stein Bjarne Westnes

KA jobber for et bærekraftig lønnssystem som gir arbeidstakerne forutsigbarhet og arbeidsgiverne tilstrekkelig handlingsrom.

Publisert: 18. des 2020

I et innlegg på verdidebatt.no stiller sokneprest Stein Bjarne Westnes seks spørsmål til KA. Her er våre svar.

Spørsmål 1: Hva er rekrutterende og bærekraftig ved å gi en nyutdannet prest med 6 års utdanning langt mindre i garantert minstelønn enn en nyutdannet kateket med 5 års utdanning?

Svar: At man etter dagens tariffavtale kan lønne en cand.theol. (seks år) noe lavere enn en person med mastergrad (fem år), skyldes det lønnssystemet som prestene ønsket å ha med seg over fra staten. Her ligger de laveste lønnsalternativene noe under KAs lønnsgruppe 5, der ansatte med mastergrad innplasseres. Det pågår et arbeid for å finne fram til et framtidig lønnssystem for alle kirkelig ansatte, som kan bli mer helhetlig enn dagens blandingsløsning av gamle statlige ordninger og KAs eksisterende avtaler.

Spørsmål 2: Hvorfor vil ikke KA love prester som begynner etter 1.9.2021 like mye lønn som prester får i dag?

Svar: KA jobber for et bærekraftig lønnssystem som gir arbeidstakerne forutsigbarhet og arbeidsgiverne tilstrekkelig handlingsrom. KA forhandler ikke lønn med den enkelte arbeidstaker.

Spørsmål 3: Hvorfor kan ikke KA strekke seg til en minstelønn som reflekterer lengden på utdanningen, også for prester?

Svar: Se svaret på spørsmål 1.

Spørsmål 4: Hvor i offentlig sektor finner man eksempler på tariffer der høyere utdanning gir lavere lønn?

Svar: Vi ønsker som nevnt et felles lønnssystem for alle kirkelig ansatte, slik at skjevhetene beskrevet i svaret på spørsmål 1 kan unngås.

Spørsmål 5: Hvorfor gir ikke KA nye prester en naturlig og rettferdig lønnsplassering ut fra dagens situasjon, i stedet for å sette dem lønnsmessig tilbake til 2015, uten en subsidiert bolig?

Svar: Se første del av svaret på spørsmål 1.

Marit Halvorsen Hougsnæs
Administrerende direktør
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere