Stein Bjarne Westnes

Sokneprest
7

Kan prester streike?

Derfor synes jeg det er et veldig godt signal når prester streiker, selv om det ikke er liv og helse det gjelder. Det er diakoni, det er teologisk forsvarlig og godt!

Publisert: 17. des 2020

Det har lenge vært presters holdning at vi deltar ikke i streik. Men i 2012 vedtok presteforeningen at, jo, prester kan streike. Prester kan være med og snakke samme språk som resten av samfunnet gjør for å fremforhandle rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

Jeg tenker at streikeretten er en viktig grunnleggende verdi i det norske samfunnet og reglene for lønnsforhandlinger og tariffavtaler. Det fremmer rettferdighet, det forebygger fattigdom, det forhindrer at grådighet utarter.

Streikerett og forhandlingsrett er en grunnleggende verdier som løfter oss som samfunn! Som prest og som formidler av verdier, ønsker jeg å være med å ta vare på dette. Streik er en del av språket som brukes når fordelingen av godene skjer. Streik er smertefullt og det er et stigma ved det. Det er å innrømme at vi ikke klarer  å løse problemet ved andre midler enn ved å sette hardt mot hardt. I en streikesituasjon er begge parter ansvarlige.

Lar det seg forsvare teologisk å streike? Ja, streik er et instrument til å fremme rettferdighet, rimelighet og gode livsvilkår. Å fremme rettferdighet og likhet er grunnleggende tanker i Det Nye Testamentet. Streik handler om viktige teologiske og etiske spørsmål. Det er med å hjelper samfunnet til å unngå mer alvorlige konflikter. Ved at prester kan streike sier vi indirekte at også andre kan bruke dette språket, og vi hever oss ikke over noen. Hvis vi sier nei til streik, signaliserer vi etter min mening at det å streike er noe negativt som vi ikke vil være med på. Vi står med et slikt standpunkt i fare for å sette et stempel på alle som var med på å kjempe frem arbeidslivets orden og regler opp gjennom det forrige og dette århundret. 

Det kan synes som det er småting vi streiker for i våre dager. Men, det er ikke det! Det handler i stor grad om prinsipper som holder samfunnet vårt i balanse. Det skal ikke være slik at småfolk ikke kan stå opp mot overmakten. Streik og arbeidslivets rettigheter er det eneste som duger i den kampen. Vi må vise at arbeidslivets regler er viktige og edle verdier som gjør samfunnet vårt bra å leve i.

Dagens arbeidsliv er hardt. Det ligger altfor mange nedbrutte og utmattede mennesker igjen etter at grådighet og maktmisbruk har fått utfolde seg. Når noen snakker arbeidslivets språk for å komme frem til avtaler om lønn og rammer, skal det ikke være slik at noen i kirken sier at det ikke er stuerent. Det er lov for arbeidsgivere og det er lov for arbeidstakere å forhandle og følge forhandlingenes logikk. Streik er en av mange ytringsformer i dette. Det er bra, det er fint! Resultatene av forhandlingene er fasiten. Over lang virker dette systemet, og det har gjort veldig mye godt for mange mennesker.  

Derfor synes jeg det er et veldig godt signal når prester streiker, selv om det ikke er liv og helse det gjelder. Det er kristelig, det er diakonalt, det er teologisk forsvarlig og godt!

En annen sak er at for kirken vil en streik ikke virke avskrekkende økonomisk, sånn rent pengemessig. Men det virker ved at vi på den måten sier fra at dere blir nødt til å ta hensyn arbeidstakerne deres. Det er stort trykk i kirken for å få til mye og pengepotten er begrenset. Det er lett for sentrale kirkelige organer å si ja til for mye, nye stillinger, mer administrasjon, bevilgninger til gode formål. 

Måten å «rigge» organisasjonen Den Norske Kirke koster penger og de valg som gjøres er mange ganger preget av overadministrasjon og er kostnadskrevende. De pengene som skulle gått til lønn til de ansatte kan lett havne i det store sluket. Derfor er det viktig at det finnes fagforeninger og arbeidsavtaler. Det er viktig at de som jobber i kirken trives, har gode arbeidsvilkår, og merker at de settes pris på. Jeg synes jo ikke akkurat julegratialet i koronaåret fra KA og kirkens administrasjon er noe å glede seg over. Man velger å senke minstelønnen for prester. Jeg synes det er god grunn til å støtte forhandlerne våre i at dette ikke er akseptabelt.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere