Kjetil Nilsen

64

Israelske krigsforbrytelser - sist uke

Ett barn skutt og drept – tre alvorlig skadet. Det er bare noen av de krigsforbrytelser israelske myndigheter har begått i løpet av én uke i desember.

Publisert: 15. des 2020

Brutaliteten til okkupasjonsmakten Israel er så omfattende og krigsforbrytelsene så mange at ulike organisasjoner utgir ukentlige rapporter for å holde oversikt over overgrepene. FN-organet OCHA er blant disse. I rapporten for uke 49 finner vi bl.a. følgende:

* Beskytning av mindreårige: Israelske soldater drepte en 15-år gammel gutt, og påførte tre 16-åringer alvorlige skader.
Den drepte gutten het Ali Abu Aliya. Skutt i magen. Drapet skjedde 4. desember på guttens bursdag, i landsbyen Al-Myghyyir nær Ramallah. 

To av de alvorlig skadde ble skutt i brystet, og sendt til sykehus for intensivbehandling. Tilstanden er uviss, i skrivende stund.

Den tredje gutten ble skutt i hodet – like under det venstre øyet – med en såkalt «gummikule» (tung stålkjerne med et tynt lag med gummi utenpå). Han ble påført alvorlige hodeskader.

* To ubevæpnede voksne beskutt: De ble beskutt ved to ulike checkpoints på Vestbredden. Den ene ble drept - den andre ble påført alvorlig skade. Begge var ubevæpnede og representerte ingen trussel for soldatene.  

* Rasering av palestinsk eiendom: I alt 67 familiemedlemmer ble fordrevet etter at 52 ulike bygninger og installasjoner ble rasert. Blant annet ble en 4 km. lang vannledning, sør på Vestbredden, revet opp med bulldoser. Slik ble 7 ulike lokale palestinske småsamfunn, med til sammen nær 900 mennesker, frarøvet sin vannforsyning.

I Jerusalem ble to bolighus revet ved såkalt «self-demolition» - et kynisk pressmiddel fra okkupasjonsmakten som innebærer at familien «frivillig» velger å gruse sin bolig for egen hånd. Gjør de det ikke, venter både en klekkelig bot + rivningskostnader.

* Rasering av oliventrær: Israelske okkupasjonssoldater raserte om lag 200 oliventrær og vinranker. De var eid av palestinske bønder fra Al Khader, nær Betlehem. Bøndenes jordstykke ligger nær den folkerettsstridige bosettingen Neve Daniel.

Som okkupasjonsmakt er Israel, i henhold til Geneve-konvensjonen, forpliktet til å beskytte de okkuperte og deres eiendom. Israel retter seg konsekvent ikke etter dette. I tilfellet Al Khader erklærte israelske myndigheter området som såkalt «state land» i 2004. Slik har de gitt seg selv «rett til» å kolonisere okkupert land og ødelegge palestinernes oliventrær og vinranker.

Andre steder på Vestbredden ble ytterligere 300 oliventrær og vinranker rasert av bosettere (Vanligvis forholder okkupasjonssoldatene seg enten passiv i slike tilfeller, eller de beskytter bosetterne. Slik fungerer bosetterne som førsteskanse i så vel fordriving av palestinere som kolonisering av mer land.)  

* Beskytning av fiskere og rasering av dyrkbar mark: I Gazas farvann blir palestinske fiskere jevnlig beskutt av den israelske marine. Det skjedde også denne uken: minst 18 tilfeller. Ingen ble skadet denne gang, men fiskerne ble skremt i land – til tross for at de fisket innenfor 3 nautiske mil fra land.

I tillegg meldes at militære bulldosere to ganger tok seg inn i Gaza og raserte dyrkbar mark.


Slik opptrer okkupasjonsmakten Israel - som den norske regjering har en programerklært intensjon om styrket samarbeid med - innen flere sektorer: Forskning og utvikling, handel, turisme og kultur.  

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere