Knut Jørgen Kirkeberg

2

Kontantstøtten må utvikles, ikke skrotes

Nylig skrev 2. nestleder i Unge Høyre, Leon Knudsen, om hvorfor vi skal fjerne kontantstøtten. Tidligere leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, har gjort det samme i VG. Kontantstøtten lever altså farlig i Høyre om dagen. Men støtten bør ikke skrotes, men utvikles,

Publisert: 10. des 2020

‘Det offentliges oppgave er å støtte opp under familiene, ikke å styre dem.’ Det har stått i Høyres programmer siden partiet ble dannet i 1884. Og nettopp fordi alle barn og familier er forskjellige bør hver familie sikres muligheten til å velge den omsorgsløsningen de mener er best for seg. Kontantstøtten er det fremste eksempelet på en slik ordning.

Skal vi diskutere kontantstøtten må vi diskutere riktig. Ved å lese nevnte innlegg, høres situasjonen selvfølgelig alvorlig ut. En beskriver hvordan vi betaler folk for å ikke delta i samfunnet. Vi forteller at barn ikke får se barnehagen. Dette stemmer ikke.

Kontantstøtten gis til barnefamilier hvis barn er mellom 1 og 2 år. Når barnet fyller 2 år, ryker muligheten for kontantstøtte. Vi betaler altså ikke foreldre for å holde barn ute av samfunnet. Akkurat som barnehageplass er et tilbud til familiene, er kontantstøtten et velferdstilbud. Et velferdstilbud som sikrer valgfrihet. Hver familie og hvert barn er forskjellig. Hver familie bør derfor få muligheten til å velge den omsorgsløsningen som passer best for seg og sitt barn. Det er god høyrepolitikk.

Høyres neste landsmøte kan være det siste kapitelet for kontantstøtten. Derfor irriterer det meg hvordan Unge Høyre behandler kontantstøtten med altfor raskt tempo, og noe som kan kuttes raskt og enkelt.

Kontantstøtten må utvikles, ikke skrotes. Jeg er helt enig i at ordningen ikke akkurat støtter opp under god integrering. Men da må vi hovedsakelig se på integreringen, og føre et mer målrettet arbeid der. For å få budsjettene til å gå opp kan vi redusere satsen, bli mer fleksibel med fratrekk i overføringene ved oppmøte i barnehagen, eller behovsprøve barnetrygden. Vi kan redusere overføringer av støtten som går ut av landet, og hvert fall prisjustere satsen til mottakerlandet.

Å skrote kontantstøtten er en billig løsning på massive budsjettutfordringer vår neste generasjon står ovenfor. Et enkelt kutt vil gå hardt utover de familiene og barna som virkelig trenger ordningen.

Jeg, Leon, Sandra og resten av Unge Høyre bør som politikere ikke definere at ett år gammelt barn er klar for barnehagen. Det er familienes ansvar og da fortjener de et alternativ. Alternativet er kontantstøtten.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere