Øyvind Håbrekke

48

Hvem har ansvar for SVs program?

Bergstø forsøker å forklare sitt radikale forslag til ny abortlov som en reaksjon på regjeringsforhandlingene i 2019. Men SV har ønsket å endre loven siden 2005.

Publisert: 2. des 2020

Publisert i Vårt Land, 24. november 2020

SVs programkomité fremmer en av de mest radikale forslagene til abortlov vi har sett i Norge, der 12-ukersgrensen flyttes til uke 22.

«Abortloven er et over 40 år gammelt kompromiss. Det kompromisset er sagt opp av regjeringen,» sier programkomitéens leder Kirsti Bergstø (VL 11.11.). Hun hevder videre at «KrF har satt abortloven i spill» og at det derfor er «viktig å gi et tydelig alternativ».

Bergstø forsøker altså å forklare sitt radikale forslag som en reaksjon på regjeringsforhandlingene i 2019. Paradokset i Bergstøs uttalelser, ligger i det faktum at SV allerede programfestet utvidelse av såkalt selvbestemt abort til uke 16 i 2005, altså 14 år før regjeringsforhandlingene på Granavolden.

Det er igjen grunn til å minne om at det var to forhold ved abortloven som var tema i regjeringsforhandlingene januar 2019. Ingen av disse handlet om retten til fri abort før uke 12. Det ene var spørsmålet om å endre lovens § 2c. Dette er den eneste gjenlevende paragrafen i norsk lov som eksplisitt gir mennesker med sykdom eller funksjonsnedsettelser mindre rettsvern enn andre. Om SV ikke er enige i at denne burde endres, er det kanskje få andre partier som burde ha bedre potensial til å se de etiske dilemmaene dette reiser.

Det andre elementet handlet om å gjeninnføre abortlovens opprinnelige realitet, der kvinnen gis adgang til å vurdere om hun vil ha barn, ikke til på fritt grunnlag å avgjøre hvor mange barn man vil ha. Det var stortingsflertallet, inkludert SV, som i forrige stortingsperiode ønsket å la teknologiutviklingen på dette feltet endre lovens premisser.

Det er også grunn til å minne om at SV allerede før regjeringsforhandlingene, gikk sammen med Frp og AP om aktiv bruk av tidlig ultralyd og NIPT-test i fosterdiagnostikken. Det innebærer at abortloven ikke bare skal gi grunnlag for å velge om du vil ha barn, men i større grad også hva slags barn. Med teknologiutviklingen vi har i vente er dette en så radikal endring i premissene for loven at man nærmest kan snakke om en ny lov.

SV har altså sammen med flere andre partier i mange år ønsket å endre abortloven og premissene for denne. I stedet for å fraskrive seg ansvar, vil det mest ryddige være å selv ta ansvar for egne forslag.

Øyvind Håbrekke, førstekandidat for KrF i Trøndelag til stortingsvalget 2021


4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere