Glenn Hole

20

Julens budskap handler om kjærlighet, glede og fred og adventstiden er også en tid for refleksjon.

Her om dagen hadde jeg en lengre samtale med det jeg vil definere som en venn som jeg har kjent i mange år. Vi har hatt mang en god samtale gjennom årenes løp. Han tilhører den karismatiske delen av kristen Norge, mens jeg tilhører det som han og mange karakteriseres som høykirkeligheten selv, altså Statskirken som han kaller det, men som rettere sagt er Den Norske Kirke.I en verden og en tid som er preget av uroligheter og med millioner av mennesker på flukt og Covid19 pandemien på toppen undres jeg over at noen kan definere noen bruker tid og energi på å definere hvem som er troende og ikke. Når jeg hører hvordan min venn virkelig tror at han representerer den ene fulle sannheten, mens alle andre «må frelses» blir jeg skremt. Jeg hadde en gang en sjef som tydelig og åpent bekjente seg til sin kristne tro og den karismatiske delen. Når han hørte om mitt økumeniske arbeid, sier han bestemt; «men de katolske er jo ikke kristne». I min enkelhet undres jeg over slike uttalelser.

Publisert: 1. des 2020

Brobygging er kanskje en av vår tids viktigste lederegenskaper.

«Å komme sammen, er begynnelsen. Å holde sammen, er framskritt. Å arbeide sammen, er suksess.» Henry Ford

I en kaotisk og krevende verden tenker jeg at brobygging blir mer og mer viktig og er vår tids viktigste lederegenskap. Det handler om at økt forståelse kan bidra til både forebygging og riktig håndtering av konflikter. Konstruktiv håndtering av uenighet kan også føre til økt kreativitet og stimulere til nytenkning og utvikling.

Å være en brobygger handler om å skape bro mellom ulike mennesker og kulturer i en organisasjon. Selv har jeg i flere år vært opptatt av økumenisk samarbeid mellom ulike kirkesamfunn, først og fremst mellom den Ortodokse-, Koptiske-, Norske-, og den katolske kirke.  Økumenikk handler om å fremme økt forståelse og samarbeid mellom ulike kirkesamfunn.

Mitt engasjement i Den Norske Kirke som nestleder til Bragernes Menighetsråd, og representant til Drammen Kirkelige Fellesråd handler om mitt ønske å bidra til å bygge ett mer inkluderende samfunn uavhengig av politisk og kirkelig ståsted, hvor Den Norske Kirke kan vise vei.

Det handler om å arbeide mot atskilthet og splittelse og fremme samhandling og fellesskap. Det handler om å se hverandre som medmennesker vise solidaritet og samfunnsengasjement for hverandres utfordringer og ståsteder selv om en skulle være uenig. Å tenke at vi alle skal ha samme syn på ett og alt for å kunne samarbeide, er like håpløst som å si at alle skal være samstemte i absolutt alt. Desto viktigere med brobygging på tvers av kirkesamfunn.

Vi må kunne ha respekt for hverandres ulike ståsted fremfor å hevde at man sitter på den ene fulle sannheten og alle andre må «frelses». Jeg har tro på samarbeid, diakoni og engasjement i samfunnsspørsmål. Økumenisk samarbeid foregår på mange plan, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det å kunne være en del av Den Norske Kirke, og jobbe med økumenikk i frivillig engasjement med Den Koptiske kirke i Egypt, Ortodokse kirke i Georgia, Hellas og Russland og gjennom St. Hallvard har det gitt meg innsikt og kunnskap på flere plan.

Vi må fremfor å snakke om «dem og oss» og det å bygge murer som skaper adskillelse og splittelse heller bygge broer som fremmer liv i fellesskap. I samfunnsdebatten ser vi i dag en større og større polarisering ofte målbåret i en oss mot dem-retorikk. Dette bidrar bare til å fremme større avstand og egoisme hvor vi blir oss selv nærmest. Gjennom økt samhandling og brobygging enten det er innen samfunnsliv- eller økumenikk så bidrar dette til økt innsikt og gjensidig forståelse, også om de vanskelige spørsmålene hvor vi har ulikt syn.

Vi trenger flere brobyggere og vi trenger å styrke vår opplevelse av å være én menneskehet som deler én verden først da klarer vi å skape en bærekraftig verden og et samfunn for fremtiden!

"Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord, den blanke himmelstjerne der vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes

Et lys er tent for det"

Glenn Hole

Nestleder Bragernes Menighetsråd og medlem til Drammen Felleskirkelige Råd

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere