Roald Øye

Pensjonist
379

Bakgrunn for et engasjement til fordel for "den notoriske løgneren" Donald Trump.

Harvard Law School Professor» Emeritus Alan Dershowitz, som var gjest hos «Breitbart News» den 6. november 2020, sa i programinnslaget, «The Dershow», at president Donald Trump etter all sannsynlighet kom til å vinne rettsaken som hans advokater har anlagt i Pennsylvania. Advokatene utfordrer legitimiteten av poststemmene som kom inn til stemmelokalene etter at tidsfristen var ute på valgdagen den 3. november. Alan Dershowitz er ingen «hvem-som-helst» i dette spørsmålet.

Publisert: 2. des 2020

Alan Dershowitz forutsa at USAs høyesterett kom til å ta opp president Trumps anliggende hvis stemmene, som kanskje ikke var gyldige var mange nok til å forandre utfallet av valget i Pennsylvania. “I do think that Trump will win the Pennsylvania lawsuit,” sa Dershowitz på SiriusXM’s Breitbart News Tonight med Joel Pollak som programleder. Han sa: «Sakens kjerne er spørsmålet om de Demokratiske stemmene, som ble avlagt før valgdagen, men som ikke nådde frem til valglokalet før etter fristens utløp, skal bli regnet som gyldige. Pennsylvanias lovgivende organ sa i utgangspunktet «nei» til spørsmålet, mens Pennsylvanias høyesterett sa «ja» på grunn av pandemien, som forsinket leveringen av stemmesedlene. Det kunne i teorien ha vært en riktig beslutning, men forfatningen tillater ingen instans,  bare den lovgivende forsamling i staten Pennsylvania, å ta avgjørelser om gjennomføring av valg.

Hvis saken kommer opp i amerikansk høyesterett, kan det bli «en 5 til 4 votering« i Trumps favør. Det gjenstår å se om de omdiskuterte stemmene er mange nok til å få følger for utfallet av valget. Presidentvalget i USA kan bli avgjort ved valget av to nye senatorer i delstaten  Georgia den 6. januar 2021. Hvis Republikanerne vinner begge plassene, kan det republikanske  Senatsflertallet utpeke to nye konservative høyesterettsdommere, som i en dom vil støtte President Trumps påstander om  juks og korrupsjon i  presidentvalget. Stemmegivningen i rådet kan bli 5 for og 4 mot at det har vært betydningsfulle feil i gjennomføringen av valget.

Alan Dershowitz konkluderte: «Jeg syns Pennsylvanias høyesterett gjorde det moralsk riktige ved å godkjenne de tvilsomme stemmene. Hvis du avlegger din stemme før fristens utløp, burde den ikke bli avvist på grunn av at postverket ikke fikk den frem i tide. Men jeg tror likevel at det i følge grunnlovens paragraf 2 er umulig å bruke dette «demokratiske» argumentet. Republikanernes argument er uansett sterkere. 

The US Supreme Court vil behandle saken hvis saksøkerne, Det republikanske partiet, greier å overbevise retten om at de omdiskuterte stemmesedlene, som ble lagt til side av høyesterettsdommer Alito, i antall overstiger marginene mellom den tapende og den seirende side. Hvis flertallet i valgmannskollegiene i Georgia, Pennesylvania og i noen andre delstater skifter side etter høyesteretts dom, kan det få konsekvenser for utfallet av valget.

Pennsylvanias konstitusjonelle argument som førte til et «nei» om gyldigheten av stemmene, står langt sterkere enn Demokratenes moralske argument «ja», og hører klart hjemme i føderale domstoler, hevder Alan Dershowitz. The US Supreme Court beordret allerede den 6. november «Pennsylvania election Boards» til å legge til side poststemmene som ankom etter valgdagen, i tilfelle retten kom til at disse stemmene måtte bli vurdert på nytt hvis det ble rettssaker om dem. Det er nettopp det som nå har skjedd! Tilsideleggingen av for sent innkomne stemmer taler til president Trumps fordel, for det indikerer at noen ansvarlige i «Pennsylvania election Boards» har oppfattet stemmene som ugyldige.

Presidentvalget i USA er ikke avgjort, sa professor Alan Dershowitz allerede den 6. november. Avgjørelsen faller  sannsynligvis to måneder senere ved valget i Georgia den 6. januar 2021. Fra da av ligger avgjørelsen i høyesteretts hender.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere