Christian Dean Ulvestad

1

Tilsvar til "Guds allmakt"

Gud leker ikke med dukker men han skapte en verden der dukkenes handlinger er an del av hans plan. Kunne gud skapt en annen verden der jeg hadde endt opp annerledes? Kunne jeg endt opp som troende om gud hadde skapt en verden som påvirket meg dithen?Så langt jeg kan forstå er svaret ja

Publisert: 30. nov 2020

"Eg kan ikkje tru på ein allmektig og god Gud når det finst så mykje vondt i verda".

Slik blir det tidvis sagt – og dei som sier slikt meiner dei har god grunn til å venda Gud ryggen. Men slik er det ikkje.

Kunne han skapt en verden der vi med fri vilje også hadde hatt det fint? Tittelen er jo tross alt: guds allmakt

Guds vesen er KJÆRLEIK

Men guds vesen er også; hevngjerrighet, egen, selvopphøyende, kontrollerende og morderisk. Søker disse egenskapene også et objekt? Skapte han mennesket også for å teste oss med onskap og drepe oss i hopetall? Eller kunne han skapt en annen verden?


Men «Gud leikar ikkje med dokker»

Han leker ikke men han ser en film han har sett mange ganger. Han kjenner hvert hår på ditt hode, alle dine tanker og handlinger. Kunne han skapt en verden der vår enkelt film hadde hatt et godt utfall. selv med fri vilje? Den frie viljen er i begge verdene benyttet på samme måte.
Kunne gud skapt en annen verden?

Men for ved å skapa eit slikt vesen måtte Gud vera open for at dette vesenet ikkje ville ha samver med sin Skapar

Tja måtte dog ikke. Må gud noe som helst? Er han ikke allmektig? Men ok dersom dette er et krav kunne han skapt en verden der vi alle selv fant frem til vår skaper? Hvis han virkelig ønsker oss alle til himmelen med han. Hvorfor denne lidelsen og lange testen han uansett kjenner utfallet av?

Kunne han skapt det anderledes?

At Gud let det vonde skje i verda er eit resultat av den Fridomen han gav sin fremste skapning:

Han kunne jo helt enkelt skapt verden annerledes. Handlingen ville ikke frarøvet mennesket noen fri vilje mer enn i dag. Resultatet kunne jo vært godt. En god film med lykkelig slutt. I stedet skaper gud en film med grusom handling og tragisk slutt. Denne filmen sitter han å ser på. Han KAN endre handling men vil heller la karakterene lide. Lidelsen skjer gang på gang men Gud fortsetter å lage nye handlinger i hvert eneste menneskets skjebne.


Evangeliet – den glade bodskapen – er at Gud vil frelsa oss frå vår sjølvvalde, vonde veg.


Den selvvalgte vonde veg kun har skapt og kjenner enden til? 

Gud innbiller oss at vi er syke for så å gi oss motgiften under trussel fra en innbilt straff? Jammen sa jeg "glade bodskap". Kunne gud skapt en annen verden med ett annet frelsesessystem?


Det vonde – i alle former og uttrykk vil Gud på Oppgjersdagen sletta for tid og æve.


Jeg er du gjør grusomme ting, jeg syns det er galt! gjør deg ferdig så når du dør skal jeg straffe deg! Er dette godt? eller effektivt? Er det slik vi irettesetter våre barn eller medborgere?

Kunne gud skapt verden annerledes? Kunne systemet vært mer effektivt? 


Svaret er helt enkelt Ja! 

Utrolig enkelt og uten moralske krumspring og tvilsomme etiske valg. Husk at Gud er allmektig, allvitende og ser alt hva som skal skje med alle


1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere