Kristen Edvard Skaar

30

JULAFTENGUDSTJENETE MED SMITTEVERN

Forslag til gjennomføring av julaftengudstjeneste i kirke med en eller flere tilleggssaler som kan åpnes til kirkesalen

Publisert: 30. nov 2020

Det ser ikke ut til at det blir forandring når det gjelder antallet på julaftengudstjeneste. Det blir bare 50 som kan delta på hver gudstjeneste enten kirken har benker eller stoler. Men i kirker med stoler og en eller flere saler som kan åpnes til kirkesalen, kan det være flere. For hver av tilleggssalene kan defineres som et eget rom. Det mener jeg har blitt godkjent ved arrangementer i sommer. (Dyreparken forsøkte å lage "rom" avgrenset med gjerder mellom. Men det ble ikke godtatt.) At tilleggssalen er et eget rom, markeres ved at skilledøren/-veggen ikke er helt åpen inn til kirkerommet, f.eks. 3/4 åpning. Da kan det være 50 i kirkesalen og 50 i tilleggssalen dersom det er stoler til det.

Stolene i rommene plasseres i rekker der bare to står sammen. Det må være gangavstand mellom rekkene på minst 1 m, og det samme mellom stolene i samme rekke så man ikke sitter for tett opptil de foran og bak. Det må også være noen rekker med bare en stol beregnet på enslige. Når stolene er plassert slik, telles de så man kjenner antallet på dem som kan delta på gudstjenesten. Det er en fordel med påmelding. Det bør annonseres når den begynner, og ikke bare foregå digitalt, men også pr. tlf. av hensyn til eldre som ikke behersker andre måter.

Det trengs 4-6 medhjelpere /vakter. De har munnbind. En står utenfor kirkedøren og spør om alle er påmeldt. Hvis ikke, må de dessverre avvises. Vakten  bør også påse at ikke så mange går inn i gangen/våpenhuset samtidig. Innenfor døren er det nok best at en passer på 1 meteren og at folk ikke mingler - for myndighetene er engstelige for sosial kontakt på vei inn eller - og også henviser til to registreringssteder.

Folk bør ikke slippes inn i begge salene samtidig. Kirkesalen fylles først. døren til tilleggsalen er lukket og gjerne satt stoler foran for å hindre folk i å gå inn. I kirkesalen er det en medhjelper som hjelper folk til å finne plass. Når salen er full, går vedkommende ut og lukker dørene til den. Så åpner han døren til tilleggssalen og slipper folk inn dit. Selv går han inn der og fungerer som vakt slik tilfellet var i kirkesalen. Dersom den salen blir full, skjer det samme hvis det finnes ennå en sal som skal tas i bruk til gudstjenesten. Denne ordningen er med på å hindre kontakt mellom folk når de går inn og setter seg.

Salmesang er dessverre ikke ønskelig fra myndighetens side, men det er ikke forbud mot det. Noen salmer må kunne synges. De må stå på et ark som er lagt ut på hver stol. Disse arkene samles så inn etter gudstjenesten og kastes. Nye legges ut dersom det skal være en gudstjeneste til.

Når gudstjenesten er slutt, kunngjøres det i hvert rom at folk skal gå ut fra et rom av gangen. Vakten åpner døren når man kan forlate rommet. Medhjelperne passer på at folk går rett ut og ikke blir stående å prate hverken i rommet eller i gangen/våpenhuset.

Når gudstjenesten kunngjøres, bør det sies/skrives at det er skjerpede smittevernstiltak.

Dersom det mot all formodning skulle bli tillatt med 200 på gudstjenestene, kan døren til tilleggssalen være helt åpen. Men resten av tiltakene er nødvendig da også.

Kristen Edvard Skaar
Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere