Kjell G. Kristensen

137

Bibelens enorme potensiale

Det stilles spørsmål om hva Bibelen kan si oss i dag, og da kommer det jo an på hva slags opplysninger man stiller til den? Kristne bruker den for å opprettholde sin tro, og mange skiller mellom GT som historisk, og NT som nyere tid. Men alle evangelistene viser tilbake til profetene (i GT) da de skal legitimere en oppfyllelse. Eks. Matt.1.21-23, men for å understøtte en profeti som en historisk hendelse ser det heller smått ut. Historikere har ingenting å melde om bibelske oppfyllelser, men viser til kristne tradisjoner og høytidsdager. Man sammenligner allikevel hendelser i vår nære samtid som oppfyllelser, selv om man skulle komme i konflikt med et oppsett i et oppstilt hendelsesforløp. Paulus antyder et «tidens fylde», og i følge Ef.1.10 er det da evigheten begynner, og vår tid slutter sin historiske gjennomgang, og alt i himmel og på jord sammenfattes i Kristus – det er også ved denne tid Kristus blir utsendt (Gal.4.4)

Publisert: 26. nov 2020

Det er en interessant innfallsvinkel om hva Bibelen trolig ikke kan inneholde av interesse, og til det kan jeg bare si at det er utrolig hva man kan plukke opp, bare man leser eller studerer tekstene nøye nok? Bibelen bruker ikke våre moderne uttrykk på hva som finnes av hjelpemidler i dag, eller hva som fantes av hjelpemidler før i den vanlige lesbare teksten. 

Det man kan lese ut i fra Bibelen, er at tiden i denne, spenner seg så langt tilbake i tid, at menneskene ikke har det fnugg av peiling på den, og den kaller denne tiden for « i eldgammel tid ».

Den forteller om byer som har vært til, og som nå ligger i ruiner, men igjen skal reises opp. Det holder egentlig med å vise til 2.Pet.3.3-7, eller Fork.1.9-11/- 3.15 og Jes.37.6: Har du ikke hørt det? Jeg gjorde det for lenge siden, jeg formet det i eldgammel tid, og nå lar jeg det skje. Så kunne du ødelegge festningsbyer og gjøre dem til ruinhauger. -

3.Mos.26.31: Jeg gjør byene deres til ruiner og legger helligdommene øde. Jeg vil ikke kjenne den behagelige duften fra deres offer. - og Jes.58.12: Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles Den som murer igjen revner, Den som setter i stand veier så folk kan bo der.

Når det kommer an på utvikling, er Bibelen veldig generell: Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt», har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. -

Dette finner man hos Forkynneren som kan dra frem ting ut av ermet som vi i dag enda ikke er nådd frem til. (3.22) Og han nevner visdommen Gud har gitt menneskene til å plage seg selv med... så kanskje det kan ligge noe mikroskopisk i dette utsagnet innenfor evolusjonen? (1.12-13)

Honning og melk er et uttrykk som også kan settes inn under lupen, den gir oss en indikasjon på at det handler om utvikling og velstand, det holder med å ta en titt på Jes.7.21-22: Og den dagen skal en mann kunne holde en kvige og et par sauer, og de skal gi så mye melk at han kan spise rømme. Ja, rømme og honning skal de spise, alle de som er tilbake i landet.

Også forvaltning av økonomi er med i det bibelske vokabular, så som rikdom og fattigdom, ja også en tid uten valuta nevnes – så Bibelen sier jo oss litt om hva en kan forvente seg i en kommende tid også?

Jes.52.3:For så sier Herren: Dere ble solgt uten betaling, og uten penger skal dere løses ut.

Jes.55.1: Herrens nådige innbydelse: Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling! Osv...

Det mest interessante og litt hårreisende som jeg leste om fra GT, er fra tiden under Moses – da han skulle lede folket sitt inn i et land som de lurte på hva var for slags land, og hvor innbyggerne var både større og høyere enn dem, og hadde store byer med murer som nådde himmelen. Der så de anakitter. (5.Mos.1.22-28, Josva 14.12) - I 5.Mos.2.11 blir de regnet som kjemper ( se også 4.Mos.13.33) og hører visst til Østens folk?

Jeg synes det er pussig og rart hvis man regner Moses tid for å ha vært for ca 3200 år siden, da det neppe fantes slike høye byer i Østen. Og i følge denne  listen*- daler høyden på byer som rager mot himmelen ganske drastisk ned innenfor vår egen levetid.

* Liste over verdens høyeste bygninger – Wikipedia

Det får meg til å undres på om vi i det hele tatt klarer å tolke tiden som skriften forteller oss om? Tenk om hendelsene i Bibelen er skjulte koder? Og at navn bare er til for å gi oss en ny forståelse. Nesten alle navn i GT har en beskrivelse over hva navnene betyr. (2.Mos.2.10 / Moses: Navnet er egyptisk og betyr «sønn» eller «barn». Det ligner et hebr. ord for «å dra opp».) 

Bibelen insister selv på at den er forseglet, ( i Åp.5.1-5, Dan.12.9, Jes.29.11-12)

Samtidig finnes det to personer (en er en av verdens beste matematikere) som holder på med å tolke ut bibeltekster matematisk, og funnet frem til en masse interessante ting. Det er utgitt to bøker på norsk; Bibelkoden I og II.

Man fant imidlertid ut at opplysninger kunne ligge over hverandre (i potenser) fordi det syntes som om man kunne finne frem til hvert enkelt menneske ved sitt navn, fødselsdato, adresse etc., så datamaskinen deres måtte vente på noe større noe, en kvantedatamaskin kanskje? Den lagrer og leser på atomnivå, for det heter jo et sted at steinene skal tale? Et slikt register av navn over den vide verden er jo nevnt i Bibelen som livets bok? (Salm.87.5-6 / Jes.4.3)

«Bibelkoden II» kom ut etter angrepet på WCT og 9/11 2001 – angrepet stod der det også. 

Så det er fortsatt interessant hva Bibelen kan fortelle oss om i det daglige, det kommer bare an på hva man søker dens støtte til. 

For fremtiden kan den til eksempel advare menneskeheten om alvorlige farer... kometen som rammet Jupiter «Shoemaker Levy 9» fantes også omtalt i den matematiske teksten, og en påminner om at det finnes skjulte farer også for vår planet. 

I følge tekst som de fant, var det muligheter for å forandre fremtiden vår ved hvilke valg som blir gjort: Fem veier, fem fremtider. En advarsel som ble funnet om et fiendtlig angrep, og en tale om det forestående angrepet var nok til å avvæpne forestående angriper.  

Teksten forandret seg og det ble stående; «Dere forandret det.»

Jeg antar at også Maos lille røde bok også nevnes om man søkte etter dette i et matematiske søk.

Antakelig finnes det ikke en større eller mer verdifull bok om man ser dens enorme potensiale?

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere