Petter Mohn

17

Donald Trumps åndelige bakgrunn

Knut Alfsvåg gir i sitt innlegg "Vrøvl fra Det hvite hus" en omtale av president Donald Trump sin åndelige bakgrunn fra det moderne, karismatiske USA. Jeg har kommet over en artikkel av Olaf Moe om gjenfødelse i jubileumsskriftet til MFs 25års feiring - som også kan belyse dette og at røttene går tilbake til gresk Hermes mytologi.

Publisert: 20. nov 2020

Artikkelen til Olaf Moe fra 1933 heter "Gjenfødelsesbegrepet og dets paralleller i Det nye testamenet"  Han skriver bl.a. "...og når Guds Sønn åpenbares og de med Ham...skal de bli Ham like, ikke bare etisk, men også fysisk. Og dog utviskes aldri grensen mellom de av Gud fødte og Gud. Heri adskiller NTs tale om gjenfødelse seg prinsipielt fra den hellenistiske mystikk. Vi henviser i den forbindelse særlig til gjenfødelses-begrepet i de såkalte hermetiske skrifter, spesielt Poimandres. Betegnende for denne mystikken er at den innviede ender opp med å oppleve seg selv som allesteds nærværende og blir Gud: "Vet du ikke, at du er blitt Gud ?" Den fullendte er gått opp i Gud og priser Gud så : " Du, Fader, er hva jeg utfører, du er hva jeg taler, for du er alt, og intet er som du ikke er !" I kristen sammenheng er dette en umulig sammenheng, avslutter Olaf Moe.                I gresk mytologi var Hermes sønn av Zeus og hans sendebud i krig og farlige tider som bringer bud mellom mennesker. Han var skytsgud for handel, kjøpmenn og tyver, og det ble reist alter for ham på torgene. Han ble fremstilt som en ung og sterk mann. Dertil var han veltalende og snarrådig, særlig den politiske veltalenhets guddom. Men også gjeterne dyrket ham. - Er ikke dette en grei karakteristikk om hvem Trump er og ønsker å være ?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere