Tore Vatne Helland

8

Da Gud ble en mann. Et spørsmål til Harald Peter Stette.

I Verdidebatt 18. november siterer Harald Peter Stette ett grunnleggende faktum brukt i sokneprest Sverre Langelands argumentasjon i debatten om embetsteologi og kjønn: «Da Gud ble menneske valgte han å bli mann». I samme åndedrag spør Stette: Hvilke slutninger kan vi trekke ut av dette?

Publisert: 20. nov 2020

Stette svarer selv. Han vil ikke «kikke Gud i korta» og svarer med følgende aksiom og resonnement: «Vi ikke kan trekke normative slutninger ut fra fakta. Ut fra frelsessannheten om inkarnasjonen, kan ikke trekkes noen normative slutninger».

Ved årsskiftet 2017 leste jeg i Vårt Land at Svenska kyrkan i Västerås i sin invitasjon til julegudstjenesten omtalte Jesusbarnet som «hen». Vekten ligger på at Gud ble menneske. Om han kom som mann eller kvinne, har ingen betydning. Slik argumenterte de i Västerås. Slik jeg oppfatter Stette, synes han å kunne slutte seg til dette. Denne holdningen synes for meg dypest sett også å ligge til grunn for den mangelen på apostolisk embetsteologi så nå preger Den norske kirke.  

At Gud kom til jorden som menneske, inkarnert i mannen fra Nasaret, er i mine øyne helt avgjørende i Kristi evangelium til sin trolovede menighet på jord, jf. 2 Kor 11,1-4. Evangeliet er ikke kjønnsnøytralt. Jeg tror derfor Stettes logiske aksiom ikke holder vann og fører oss rett inn i et annet og kjønnsnøytralt evangelium til «en annen Jesus» (2 Kor 11,4). 

For å få fram hva jeg mener, lyder mitt spørsmål til Harald Peter Stette slik:

Er det virkelig likegyldig for evangeliets sentrale innhold dersom Gud hadde kommet til jord, ikke som mann, men som kvinne? Er det virkelig ingen logiske og teologiske slutninger vi kan trekke ut fra at han ble inkarnert som mann og ikke som kvinne? Vil evangeliet virkelig være det samme evangelium og Jesus ikke bli "en annen Jesus" om vi i trosbekjennelsen i stedet for Guds Sønn bekjenner Guds datter som vår Herre? Kan vi se denne Guds datter for oss, pint, blodig og lemlestet, hengende på korset som offer og soning for våre synder – og samtidig forkynne den samme Jesus og det samme evangelium? Kan vi se henne for oss som Guds korsmerkede Lam og Løven av Juda stamme i himmelen - og fortsatt forkynne den samme Jesus? Og endelig - kan vi, som Guds kirke, Sions datter og Kristi brud, se henne for oss i det hellige himmelske Lammets bryllup som vår brudgom i den evige himmelske bryllupsfest - uten samtidig å forkynne "en annen Jesus" og "et annet evangelium"? 

Og hva så med embetsteologien?

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere