Tor Dag Kjosavik

12

Er Joh. 3.16 blitt ubrukelig?

Blir det noen kristendom igjen?

Publisert: 18. nov 2020

Mye tyder på at Den lille bibel, som mange mennesker opplever inneholder summen av Bibelens budskap, nå er under kraftig press. Joh. 3.16 taler bl. a. om å gå fortapt. Som kjent har en tidligere biskop avskaffet fortapelsen, så dette bibelverset er spesielt uheldig å bruke i begravelser. Verset taler også om tro og da kan de pårørende som ikke tror, lett føle seg utenfor. Men dette gjelder jo ikke bare i begravelser. I barnedåp har vi også ofte mange familier til stede der flere ikke deler den kristne tro. Hva skal vi da lese og forkynne? Vi må selvsagt forkynne Guds kjærlighet mye og håpe det kan føres til at mennesker kjenner seg inkludert. Kanskje vi kan oppsummere forkynnelsens innhold med ordene: «Gud er grei, og du er ikke så verst, du heller.» Så er det etikken. Det må jo være en viktig oppgave for kirken å få mennesker til å leve sammen i godhet og fordragelighet. Men å snakke om synd, kan lett støte noen bort. De ti bud virker også litt strenge og er ikke helt i pakt med tidens gjengse holdninger. Dem kan folk lett ta anstøt av. Hva skal vi sette i stedet? Det er ikke noe problem. Vi har jo Kardemommeloven. Som kirke kan vi prøve flere midler for at ingen skal føle seg utenfor, men oppleve at de tilhører kirken. Ett spørsmål blir allikevel stående: Blir det noen kristendom igjen?

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere