Greta Aune Jotun

199

Hvorfor har Gud beordret nedstengning av verden - nå, her?

Ja, hvorfor har Gud funnet det nødvendig å bremse på virksomheten/e i verden? Og hvorfor blir Norge rammet, som regner seg for å være det beste landet i verden? Det kan være klokt og nyttig å reflektere over dette. Og hvorfor ikke begynne refleksjonene med å sette søkelys på eget liv? Er min/din livsførsel til behag for den hellige Gud?

Publisert: 13. nov 2020

Og videre, noen få eksempler: Hva med myndighetene - er dagens lovverk (avlive ufødte barn, inkludere andre guder i lovverket, sponse terrorregimer osv.) til behag for Gud? Hva med "utelivs"-bransjen, (for eksempel) barer, nattklubber, kinoer, teatre - er innholdet i disse tilbudene til behag for den hellige Gud? Hva med fyllefestene på "bøgda" - er disse aktivitetene til behag for Gud? Hva med fjernsynskanalene - er alt hva de leverer godt og tjenlig for barn og voksne - og dermed til behag for Gud?

Og så, det viktigste: Hva med kristne menigheter, og for Norges del - Dnk inkludert, - er deres aktiviteter og forkynnelse til behag for Gud, det vil si: i samsvar med Guds Ord?

Enhver som bidrar til - eller er bruker av nevnte og andre virksomheter, kan jo tenke over hva disse formidler til menneskene, hva de tilfører deres livsførsel, og sammenligne med hva Guds Ord sier om hva som er godt for folket og hvordan vi skal leve. Holder aktivitetene standarden når den hellige Gud skal evaluere?

Bland ikke Gud inn i livet mitt, jeg tror ikke Gud finnes! fnyser mange. Til det må jeg si: Menneskenes mangel på tro fjerner verken Gud eller Jesus Kristus. Han Er!

Kristi fødsel skal snart markeres, men Kristus er ikke lenger et lite barn som ligger ordløs i en krybbe. Han har fått all makt i Himmelen og på Jorden, og har sagt Han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det kan snart være den tiden nå, tiden da Han kommer for å hente sine og føre de vantro til dom. Men enn så lenge gjelder Hans soning på korset - og tilbud om frelse for de som vil tro, tar imot og vil følge Ham.

Jo da, det skjer mye positivt, vakkert, gagnlig og bra i landene, også i vårt land, til hjelp for barn, syke, gamle osv. Det må vi takke for. Og jeg tror nedstengningen av verden også er et utslag av barmhjertighet - Guds barmhjertighet. For om Han hadde ønsket det, kunne Han utslettet Jorden med all dens urett på et øyeblikk. Det skal skje engang. Men ennå forsøker Han å nå menneskene med frelsens budskap for om mulig å redde noen flere. Om Covid-19 fører til slike resultater, er pandemien ikke forgjeves.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere