Dan Lyngmyr

210

Kruttsterk abortmotstand i USA og Polen

Livsvernere i Norge har godt av å se til andre land nå som f,eks Polen har gitt livsvernet enda mer tyngde. Sannsynligvis også i USA. Det gir håp.

Publisert: 29. okt 2020

Det er gledelig at USA nå har fått har fått en ny høyesterettsdommer som på sikt trolig vil styrke motstanden mot abort og fremme livsvernet i USA.

De fleste norske abortliberale redaksjoner, dvs de fleste i Norge, har naturligvis først og fremst fokusert på hennes personlige innstilling til mulige fremtidige endringer i USA`s abortpraksis, slik denne har vært praktisert etter høyesterettsdommen Roe Vs Wade fra 1973. 

Selv om dette spørsmålet ikke ble direkte besvart i senatshøringene tyder allikevel mye på at hun, over tid ,vil bidra til å styrke livsvernet for det ufødte liv. Utnevnelsen i seg selv og forventningene om at hun vil bidra, på en eller annen måte, til å skjerpe abortpraksisen vil selvsagt gi  abortmotstanderne og livsvernere enda mer styrke. Selv om den amerikanske livsvernsbevegelsen allerede i utgangspunktet er stor, tydelig og velorganisert. 

Til stor irritasjon og en torn i øyet på f,eks Dagbladet, Dagsavisen, NRK og mange andre medieredaksjoner som frykter for sin egen popularitet om de ikke følger resten av flokken.

Ikke uventet er reaksjonene derfor jevnt over svært negative i norske redaksjoner, både hva Polen og USA angår.

Men, det er både oppsiktsvekkende og urovekkende at den presumtivt kristne avisen Vårt Land på lederplass er så negativ til beskyttelsen av det ufødte liv i Polen.

https://www.vl.no/leder/farlig-polsk-abortforbud-1.1792657

At avisen parallelt finner andre utviklingstrekk i Polen som er bekymringsfulle, spesielt i et demokratisk perspektiv, er selvsagt viktig og interessant, men endrer ikke på det faktum at det polske lovverket nå gir ytterligere styrket livsvern for det ufødte liv.

En sak hvor jeg i min enfoldighet virkelig trodde Vårt Land ville gi sitt bifall.

Imidlertid : formuleringen "trygge aborter for sårbare kvinner", brukt av mange, er en formulering Vårt Land i praksis nå stiller seg bak, etter mitt skjønn.  

Det er trist fordi formuleringen er manipulerende og har i praksis, utilsiktet eller ikke, til hensikt å avskjære all motstand mot streng abortlovgivning ved å fremstille livsvernere og abortmotstandere som ukjærlige og livsfiendtlige individer om man ikke aksepter dette premisset.

Kan det virkelig være at Vårt Land ser slik på det ?

Vårt Lands relativt nye ansvarlige redaktør kommer fra den mest abortvennlige, og antikristne avisen i Norge - Dagbladet. 

Er det dette abortsynet han nå har trukket med seg hele eller deler av inn i avisen Vårt Land.

Ikke vet jeg.

Men underlig er det at Polens livsvernsprosjekt, nå med ny ansvarlig redaktør, faller Vårt Land så tungt for brystet.

Selv om feministisk teologi, kvinnelige prester, likekjønnet vigsel og liberale abortstandpunkter etter hvert har fått ganske stor klangbunn i Vårt Lands redaksjon. Både overskrifter, ingresser, omtaler og bilder understreker dette. 

Noe som selvsagt er helt legitimt.

Men, kanskje jeg tar helt feil og at dette bare et uttrykk for en villet redaksjonell bredde og at avisen fortsatt står på livsvernslinjen og fortsatt, som tidligere redaktør Erling Rimehaug skrev om på spørsmål om Vårt Lands redaksjonelle holdning til likekjønnet kirkelig vigsel  , at avisen er imot kirkelig vigsel av likekjønnede - av hensyn til barna.

Men mange opplever at avisens konkrete holdninger til disse spørsmålene ikke lenger er som solskinn på en klar høstdag.
 

6 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere