Rune Aas

19

Religiøs og politisk fundamentalisme

Publisert: 28. okt 2020

Den utviklingen vi har sett de senere årene av stadig mere ekstremisme og voldelige handlinger, både innenfor religioner, men også innenfor politikk og samfunnet forøvrig, får en til å tenke: Hvor skal dette ende? 

Under black lives matter-bevegelsen i USA, som i utgangspunktet var en fredelig demonstrajon, eskalerte det til voldelige og nærmest lovløse tilstander, som førte til drap og vandalisering. En reporter fra CNN stod og rapporterte fra demonstrasjonen og sa at det var en fredelig protest, men man kunne se i bakgrunnen et hus som hadde blitt påtent av demonstranter. Reporteren ønsket nok at det skulle være en fredelig demonstrasjon, men virkeligheten var en helt annen. 

Fundamentalisme har også blitt synligere gjennom alle de terror angrepene som har skjedd i Europa de siste årene, senest nå nylig i Frankrike. Hva er det som gjør at voldelige virkemidler tas i bruk? Voldelige virkemidler som metode for å forsvare religiøse eller politiske meninger, kan ikke rettferdiggjøres. Vi lever i et samfunn med mange religioner og mange forskjellige folkeslag. Noen har kommet til Norge som flyktninger, og har blitt utsatt for tortur og overgrep i hjemmlandet sitt. Andre igjen flytter til Norge fordi de ønsker en bedre frammtid. Hvordan kan vi hindre at forskjellige religiøse og politiske grupper angriper hverandre med voldelige metoder i frammtiden? 

Det må være at vi bruker ordet, og skriver om både religiøse og politiske synspunkter på en fredelig og vennligsinnet måte, at vi kjemper for, og uttrykker det vi mener på en måte som gir konstruktive meningsutvekslinger. Når det skrevne ordet og samtalen bli måten å uttrykke seg på, får alle kommet til ordet på en vennligsinnet måte. Vold løser aldri problemet, hverken innen religioner eller ved politiske standpunkter. 

Vi trenger å vise hverandre respekt for det vi står for, og si ifra klart hvis det er noe vi reagerer på som er urettferdig. Vi har alle behov for å uttrykke oss, men ved å ty til»dirty tricks»og vold for å forsvare det man står for, løser det aldri problemet, det fører bare til nye problemer. Man tar da til slutt avstand fra både meninger og handlinger. Elsk din neste som deg selv, sier bibelen. Ingen kommer noengang til å få et perfekt»Utopia» på jorden, på grunn av onde gjerninger begått av mennesker. Det er derfor vi har et rettsvesen, for å dømme straffbare handlinger. 

Det er viktig at samfunnet ikke blir fundamentalistisk, slik at vi får lovløse tilstander, som vi har sett et eksempel på i USA i forbindelse med black lives matter. Man kan som konklusjon si at:»All lives matter.» Bruk pennens og ordets makt! Da vinner du også tillit blant dine medmennesker! Den franske poeten Voltaire sa:»Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.»

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere