Pål Georg Nyhagen

224

Å provosere slik at debatten hemmes

Gyrid Gunnes kan ha mangt nyttig å formidle. Men hun bør vokte seg for å ikke rope så høyt at folk holder seg for ørene. Det kan jo være dumt om man har noe vesentlig på hjertet? Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare, som betyr "å gjøre felles". Da bør man være var når man berører følsomme temaer.

Publisert: 21. okt 2020

Reaksjonene på artikkelen om Maria kommer vel hovedsaklig av at det er skrevet av en teolog i Den norske Kirke, dvs fra et på forhånd definert innenfraperspektiv? Altså av en artikkelforfatter som flere har noe andre forventninger til enn fra en annen debattant generelt, eller fra et definert og aktivt kristenfiendtlig (!) ståsted spesielt. Mange lytter nemlig på en annen måte når en teolog og prest ytrer seg om det kristne evangeliet. Det handler for flere troende lesere altså ikke bare om hode her, men også om hjerte. Å parallellisere teologen og presten Gunnes sine noe ladete artikler med flere muslimers reaksjoner på koranbrenning fra bastante og grove islamfiendtlige grupper blir dermed ikke en relevant henvisning.  (Ref. Dana Wanounou i avisen 20.okt)

Det er en klar tendens i Gyrid Gunnes sine teologiske artikler og performance-stunt: Hun uttrykker seg ofte slik at hun gjennom den valgte formen tiltrekker seg personfokus med ditto oppmerksomhet; eksemplene er legio. Det betyr dog ikke at alt som hun hevder fremstår som grelt og ladet, men det er nok en del som faller i den grøften: Innholdet, som kan være bygget på legitime og gode intensjoner, drukner ikke sjelden i den form hun velger å uttrykke budskapet i. Gunnes har til tider fremstått på måter som har gitt henne mer personfokus enn det hun har på hjertet; og da kan det jo hende at man som avsender ender opp som en fattigmann eller fattigkvinne: Om flere ikke har et positivt og åpent forhold til det språk man velger å presentere innholdet i, når man sjelden frem. Man motvirker sannsynligvis her qua formidler egne intensjoner, og det kan jo være dumt om man har noe viktig å formidle? All formidling, all kommunikasjon, om det er via kunst eller journalistikk, bygger på dramaturgi. Kritikken går altså på formen og ikke på intensjonene. 

Generelt: Folk åpner ofte døren når man banker rimelig greit og vedvarende på. Svært få gjør det samme om man dundrer løs med en tømmerstokk. Et tips er å beholde ideene og intensjonene, men fremføre dem slik at flere åpner seg og lytter aktivt. Og hva gjelder følsomme temaer: Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare, som betyr "å gjøre felles". Evnen til å formidle innebærer også det å fjerne eller redusere det unødvendige og grelle slik at det vesentlige og nødvendige taler klarest og høyest.

Mange kan nemlig få nyttige innspill med på veien fra Gyrid Gunnes. 

5 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere