Fredrik W. H. Steensen

101

WWF, TV - aksjonen 2020, en tale med to tunger.

For første gang siden innsamlingsaksjonene på fjernsynet startet har jeg i år ikke bidratt. Jeg mener absolutt at det er nødvendig å rense opp havene, men jeg finner det minst like viktig å hindre mikroplast og naturødeleggelse i det lille av vill natur som er igjen.

Publisert: 20. okt 2020

Årets TV-aksjon var det umulig for meg å støtte da jeg ble klar over at WWF snakker med to tunger. På den ene siden vil de rydde havet for plast samtidig som WWF på sine hjemmesider anbefaler å bygge vindmøller til havs. Havvindgeneratorer vil medføre en sterk økning av mikro-nano plastbiter i havet. Disse er det dessverre så godt som umulig å rense havet for, de er rett og slett for små

Jeg er enig i at vi må redusere klimagassutslippene, men samtidig er det viktig at vi bevarer mangfoldet i naturen for de skadelig partiklene som har en tilnærmet uendelig levetid. Vi er fullstendig avhengig av insekter og andre mikroorganismer i havet og på land for å kunne overleve. Dessverre så går altså WWF inn for "vindmølle elektrisitetproduserende fabrikker" til havs som forurenser utilgivelig mye. 

Den store delen av Norges befolkning ser nå ut til å ha forstått problemene med vindmøller på land, bare ikke regjeringen og NVE, De er svært forurensende på alle måter. Vindmøllene ødelegger ofte neste urørt natur. Mange steder er de plassert slik at der det før var stille er nå støyen blitt et ekstremt problem. Mikro og nanoplast spres over enorme områder. Urfolks rettigheter overkjøres på en måte som er i strid med alle inngåtte avtaler om urfolks rettigheter. Se bare på Fosenhalvøya hvor viktige reinbeiteområder nå er tapt for samenes dyr. Det finnes utallige eksempler hvor livskvaliteten er redusert gjennom ødeleggelse av natur og miljø.

Moderne vindmøller på land er skadelig for mennesker og dyr, og en nærmest total ødeleggelse av naturen. De er overhode ikke grønne, men kanskje vi kan si grå med de store problemene de bringer med seg. tar man så i betraktning den korte levetiden som det e på like anlegg, ca. 20 år i følge TU, juni 2011. Vingene, ikkeegnet til gjenbruk,  er et gigantisk avfallsproblem, mikroplaten som ligger spredt over store områder er nærmest umulig å fjerne. Deretter å sette landskapet til bake i den stand det var før anlegget ble oppført vil koste milliarder. Dessverre så ser det ut til at en tilbakestilling ikke vil skje selv om det ryddes litt,

Derfor, siden perspektivene ved enhver form for drift av moderne vindturbiner ikke er bærekraftige i det lange løp, kan jeg ikke med god samvittighet støtte WWF i denne saken da de snakker med to tunger.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere