Jørn Maurstad

98

Må Bibelen forandres for å få plass til likekjønnet samliv?

Tor Bruheim spør retorisk om Bibelen må skrives om for å få plass til likekjønnet samliv. Nei, Bibelen må ikke skrives om. Det som trengs å er å få en riktigere oversettelse av Bibelvers inn i Bibelen igjen.

Publisert: 28. sep 2020

På verdidebatt spør Tor Bruheim om hva slags teologi som skal praktiseres for sikre menigheter for skeive. Han spør retorisk om Bibelen må skrives om for å få plass til likekjønnet samliv. Nei, Bibelen må ikke skrives om. Det som trengs å er å få en riktigere oversettelse av Bibelvers inn i Bibelen igjen.

Et av versene som Tor Bruheim nevner er 1.Kor 6,9. I hans Bibeloversettelse ser de slik ut: 1 Kor 6,9 Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn* som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn,.

Men det er et problem med denne oversettelsen: ‘menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn’. Den stemmer ikke overens med hvordan man tidligere har oversatt dette Bibelverset. 

Luther oversatte 1. Kor 6,9 slik: noch die Weichlinge noch die Knabenschänder. På norsk: ikke ’den bløtaktige’ ikke gutteskjenderen.

Amerikanske Bibler har i flere tiår vært preget av en oversettelsesfeil av denne delen av verset. Informasjon om dette, ble for første gang lagt frem på ‘The Reformation Project’s Reconcile and Reform’ sin konferanse i Seattle USA Fredag 8.nov 2019. Når dette forhold blir mer alminnelig kjent i Norge, håper jeg flere forstår nødvendigheten av nytenkning på dette området.

Den Bibeloversettelsen som brukes av United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) oversetter 1.Kor 6,9 som følger:

Do you not know that the unjust will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived; neither fornicators nor idolaters nor adulterers nor boy prostitutes* nor sodomitesc

Som forklaring på ordene ‘boy prostitutes’ og ‘sodomites’ skriver de:

The Greek word translated as boy prostitutes may refer to catamites, i.e., boys or young men who were kept for purposes of prostitution, a practice not uncommon in the Greco-Roman world. In Greek mythology this was the function of Ganymede, the “cupbearer of the gods,” whose Latin name was Catamitus. The term translated sodomites refers to adult males who indulged in homosexual practices with such boys. See similar condemnations of such practices in Rom 1:26-27;1 Tim 1:10.

Denne oversettelsen er på linje med Luther sin oversettelse, idet den vektlegger at det handler om et seksuelt forhold mellom voksne menn og unge gutter.

Når det ellers gjelder Rom 1,26 så nevner jeg at teologer som Bernadette Brooten og James Browson kommer til ulik konklusjon av hva dette skal bety.

I den svenske frikirkeligheten, har Niclas Öjebrandt nylig lagt ut en 30 dagers forelesningsserie på sin blogg om det som på svensk kalles en ‘bejakande’ teologi. Hver forelesning er på mellom 4-10 minutter. I løpet av denne serien går han også igjennom aktuelle skriftsteder. Rom 1,26-27 gjennomgås på Dag 21og Dag 22. 1. Kor 6,9 drøftes på Dag 23 . For alle som vil delta i en seriøs diskusjon om teologi for LHBT personer, så er denne forelesningsserien et godt sted å begynne.

Av interesse er også Dag 2 . Det ble en diskusjon etter denne forelesningen. Lars-Olof Davidsson skrev blant annet dette i sin kommentar: «Ekteskapet er en spesiell institusjon som Gud innstiftet for det seksuelle samlivet mellom en mann og en kvinne. Det er så klart ikke lett å få høre dette når man kommer til kirken og vil få bekreftelse for andre alternative samlivsformer» (oversatt fra svensk).

Til dette svarer Öjebrandt: «Du har helt rett i at ekteskapet er en institusjon innstiftet av Gud for seksuelt samliv mellom en mann og en kvinne. Det er noe som vi begge kan være enige om. Det vi samtaler om i møtet med LHBT personer i kirken, er ikke noe som er ment å skulle stå i strid med de ordninger som finnes for oss som ikke er LHBT personer. Samtalen gjelder hvilke ordninger som skal gjelde for de hvor den ordinære ordningen ikke passer. Noen foreslår obligatorisk sølibat, andre foreslår likekjønnede relasjoner». Dette viser at uenigheten handler vel så mye om synet på hva det vil si å være LHBT person, en synet på ekteskapet.

Det norske Bibelselskapet har endret på oversettelsen av det 6.bud. Men det er ikke av hensyn til likekjønnede par. Det sjette bud oversettes nå som: ‘du skal ikke bryte ekteskapet’. Mens det i 1930 oversettelsen sto: 'du skal ikke drive hor’. På tide å endre tilbake?  

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere