Terje Haugom

56

Norske organister

Konservative organister må lære digitale kirkeorgler å kjenne

Publisert: 28. sep 2020

Norske organister, kantorer og kirkemusikere er stort sett meget dyktige musikere. For noen er det et kall å få drive med musisk utfoldelse til Guds ære, for andre er det orgelet som instrument som er viktigst.

Noen i denne yrkesgruppen er utstyrt med et åpent sinn, og finner det interessant og opplevelsesrikt å få spille på ulike typer orgel, harmonium, pipeorgel, analoge orgler og digitale kirkeorgler. De gleder seg over hvert instruments egenart, spesielle klang-kvaliteter og omfang av variasjonsmuligheter.

Så er det slik, at noen i samme yrkesgruppe mener at det finnes bare en type orgel som har livets rett i en kirke: pipeorgelet. Historisk er pipeorgelet det desidert eldste, men – som for de fleste andre områder i teknikkens verden, - orgelet har vært gjenstand for en utvikling, om man liker det eller ei! Elektrisitet i musikkens tjeneste er ikke noe nytt fenomen.

Allerede før 1900 ble det laget orgler der klangen ble formidlet via høyttalere. Og mange forskjellige tekniske løsninger – de fleste med stort hell – har gitt kirkemusikken nye dimensjoner fram mot vår tid, hele tiden parallelt med at det fremdeles finnes noen få gode pipeorgel-byggere igjen, og antall fagutdannede orgel-reparatører går ned. Hvilket medfører dyrere service og vedlikehold. Helt naturlig – fra 1971 – har vår tids digitale orgler kommet mer og mer inn i kirkemusikken verden over, og mer og mer erstattet utslitte og kostbare pipeorgler. Konservative organister – særlig i Norge – har vondt for å innse dette faktum. Digital-teknikk bruker vi i svært mange tekniske sammenhenger i vår tid, også i en rekke musikkinstrumenter, så hvorfor ikke også i orgelet?

Det er et faktum at kirkens økonomiske ressurser til inventar og vedlikehold går ned, mens behovet holder seg konstant, eller går opp. Et utslitt orgel er en begredelig opplevelse for så vel organist som tilhørere. Når et 50 stemmers pipeorgel av god kvalitet koster ca. 250.000 pr. stemme, altså minst 12 – 14 millioner, - pluss dyrt vedlikehold i år etter år, - og et tilsvarende digitalt av beste, italienske kvalitet koster totalt ca. 350.000, må organister etter hvert innse hvorfor kirkeverger og fellesråd landet rundt må prioritere som de gjør.

Det er helt soleklart at konservative organister – til tross for sine edle «prinsipper» - må prøve å lære den nye generasjon digitale kirkeorgler å kjenne. Før eller siden kommer de ikke utenom, om de vil beholde jobben. Dette må inn i kirkemusikk-utdanningen også. Og de konservative organisters «frykt for hva kolleger vil si», må de evt. søke hjelp for å bekjempe! Et godt vedlikeholdt pipeorgel og et godt digitalt orgel låter vakkert! Begge må kunne brukes!

Terje Haugom, pensj. organist. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere