Dagfinn Høybråten

4

Solidaritet og handling for Palestina og Israel

Kristne i Palestina og Israel ber om solidaritet fra en verden som har vendt dem ryggen. Vi ser nå en situasjon i det hellige land som går fra vondt til verre

Publisert: 24. sep 2020

Denne teksten er forfattet av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ved:

Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke ved Berit Hagen Agøy

Norske kirkeakademier ved Kristin Gunleiksrud Raaum

Kirkens Nødhjelp ved Dagfinn Høybråten

KFUK-KFUM Global ved Fredrik Glad-Gjernes

KFUK-KFUM Norge ved Øystein Magelsen

Kvekerhjelp Arnstein Finset

Kvekersamfunnet 

Norges Kristelige Studentforbund ved Eilif Tanberg

Sabeels Venner ved Hans Morten Haugen

Stiftelsen Karibu ved Eilert Rostrup


Okkupasjonen har i altfor mange år ført til krenkelser og menneskerettighetsbrudd, og i løpet av 2020 har situasjonen ifølge FN forverret seg ytterligere. Vi er alle rammet av en global pandemi, og koronasituasjonen er spesielt kritisk i Gaza, hvor mennesker bor tett og hvor helsehjelp er under sterkt press, og hvor antall koronasmittede øker.

Kristne i Palestina og Israel ber om solidaritet gjennom bønn, og gjennom handling. Vi vil ta deres oppfordring på alvor, og arrangerer derfor sammen med Kirkens Verdensråd hver høst Kirkeuka for fred i Palestina og Israel – og i år er intet unntak.

Bibelens oppfordring

Bibelen kan aldri brukes til å forsvare undertrykking. Den kan heller ikke leses som et forsvar av okkupasjon og fordrivelse. Vi må heller forankre vårt engasjement i Bibelens dobbelte kjærlighetsbud. I tro på at det finnes løsninger for alle, håp om en rettferdig fred og i kjærlighet til alle våre medmennesker.

Sivilsamfunnets handlingsrom

I flere land over hele verden opplever organisasjoner og enkeltmennesker at deres rett til å ytre seg innskrenkes. I Israel og Palestina rapporteres det nå om at både lokale og internasjonale organisasjoner har fått mindre handlingsrom, og at deres innsats for internasjonal humanitær rett og like rettigheter for alle i det hellige land blir vanskeligere å utføre. Retten til å kjempe for rettferdighet for alle med demokratiske og ikke-voldelige midler er under betydelig press.

Internasjonale aktører som har fungert som en beskyttende tilstedeværelse og jobbet med å dokumentere menneskerettighetsbrudd presses ut av israelske styresmakter. Men vi ser også at aktører som er kritiske til brudd på internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter i Israel og Palestina, inkludert organisasjoner som vil bruke økonomiske, fredelige og ikke-voldelige virkemidler, mister støtte fra utenlandske donorer på grunn av sitt engasjement. Dette er en svært bekymringsfull utvikling.Vi oppfordrer norske myndigheter til å arbeide mot en utvikling der ytringsfrihet og sivile rettigheter på denne måten blir sanksjonert og kriminalisert.

Korona

I tillegg til alle utfordringene det innebærer å leve under okkupasjon, blokade og annektering ser vi nå utfordringer som følge av Covid-19.

“Kom og se” har hele veien vært oppfordringen fra palestinere. Nå er ikke dette mulig, og det er derfor spesielt viktig at vi lytter til deres oppfordringer om å tale deres sak, siden vi ikke kan stå fysisk i solidaritet.

Spesielt kritisk er Korona-situasjonen i Gaza, hvor befolkningstetthet gjør det vanskelig å overholde avstand. Tilgang til smittevernsutstyr og medisinske hjelpemidler hindres av innreiserestriksjoner. Mennesker som trenger helsehjelp utenfor Gaza hindres av utreiserestriksjoner. Ifølge WHO dør det hver uke mennesker, primært kreftpasienter, mens de venter på utreisetillatelse for å komme til behandling.

På tross av at Covid-19 herjer, rapporterer FN om rekordmange husrivninger på okkuperte palestinske områder. En rekke mennesker møter snart vinteren som hjemløse, samtidig som myndighetene oppfordrer dem til å holde seg hjemme for å bekjempe smitte.

Rett til å leve verdige liv

Hvis annekteringen av C-områdene på Vestbredden gjennomføres, vil dette bety slutten på muligheten for en levedyktig fremtidig palestinsk stat. Og dermed slutten på håpet om en tostatsløsning, som var det ultimate målet for Oslo-avtalene.

Oppi alt er retten til å leve et verdig liv det viktigste. En palestinsk bonde på Vestbredden uttrykker; det spiller ingen rolle for han om det blir én stat, to stater eller ti stater, så lenge han får samme rettigheter som naboene sine, mens han refererer til den israelske bosettingen han bor like ved.

Vi oppfordrer alle til å ta del i Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Kirkeuka er en uke for bønn, for solidaritet og for handling. Det er en uke for å vise at vi ikke har vendt våre medmennesker ryggen, men at vi står sammen, side om side, helt til okkupasjonen tar slutt.


Med solidarisk hilsen,

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel v/

Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke

Norske kirkeakademier

Kirkens Nødhjelp

KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Norge

Kvekerhjelp

Kvekersamfunnet

Norges Kristelige Studentforbund

Sabeels Venner

Stiftelsen Karibu

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere