Magne Berg

9

Barnetrygden er sløsing

Økt barnetrygd er bra! Neste skritt bør være å avslutte barnetrygden for familier med god økonomi. Deretter kan den økes betydelig mer for de som trenger den mest. Slik den er nå, sløses det med milliarder, som andre kunne nytt godt av.

Publisert: 21. sep 2020

I flere ti-år har norske politikere og partier hatt fokus på barnefattigdom. Tiltak etter tiltak har blitt prøvd, men resultatene som monner har uteblitt. Så lenge denne formen for fattigdom finnes, kan ikke Norge fortsette å gi barnetrygd til alle uavhengig av inntekt. 

En utredning av hvilken ordning Norge skal gå for, må til. Én løsning kan være en inntektsgrense, som en regulering. Dette ville kunne frigitt store ressurser til økt barnetrygd og andre spissede tiltak for familier som sliter økonomisk i hverdagen. Hvor taket skal settes, kan Statistisk Sentralbyrå, eller andre offentlige instanser hjelpe til å beregne.

Det er allerede innført ordninger der lavinntektsfamilier kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO og barnehage. Det er satt et tak hvor de som tjener under, kan søke. På samme måte kan en grense settes for hvem som skal motta barnetrygd.

Ordningen med barnetrygd slik den er utformet nå, har ikke gode og sterke nok argumenter for å overleve. Vi har uløste utfordringer relatert til barn, unge og familier som krever økonomiske ressurser, men bruker parallelt milliarder på en barnetrygd til barn og familier som på ingen måte trenger den. Det er sløsing. 

Dagens ordning og forbruk gir heller ikke mening sett opp imot statens pågående krav om effektivitet i kommune Norge. Kommuners budsjetter strupes som om staten Norge har dårlig økonomi. Da bør den ikke ta seg råd til dagens praksis av barnetrygden.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere