Tor Bruheim

9

Svar til Roald Øye "Blir lysestaken flyttet?"

Den bibelske definisjonen av å flytte lysestaken er mangel på den første kjærlighet til Jesus. Denne manglende kjærligheten er forklart i Åp 2,2-6. Dette gjorde at lysestaken (som er mandatet for å drive menighet) kunne bli flyttet.

Publisert: 14. sep 2020

Efosos menigheten hadde mye kristent arbeid, de var veldig strenge, og kanskje til og med litt pietistiske. De var slike som avslørte både det ene og det andre. Jesus sa ikke at dette var feil, men at de hadde forlatt sin første kjærlighet.

Åp 2,2-6 
Jeg vet om:
- gjerningene dine
- arbeidet ditt
- tålmodigheten din
- og at du ikke kan tåle dem som er onde
- Og du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere.
- 3 Og du har holdt ut, og du har tålmodighet
- og du har arbeidet for Mitt navns skyld uten å bli trett.

4 Likevel har Jeg dette imot deg:
 at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Husk derfor hvor du er falt fra! Omvend deg og gjør de første gjerningene, ellers skal Jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. 6 Men dette har du, at du hater nikolaittenes gjerninger, som Jeg også hater.

Oppsummert:
1) Lysestaken er selve menigheten. Altså selve det himmelske mandat for drive den:
Åp 1,20 Dette er hemmeligheten med de sju stjernene som du så i Min høyre hånd, og de sju lysestakene av gull: De sju stjernene er englene for de sju menighetene, og de sju lysestakene som du så,* er de sju menighetene.

2) I praksis betyr dette at en menighet som ikke har den første-kjærligheten til Jesus, risikere å bli avsluttet. En slik menighet er da bare en klubb, og vil ikke da lenger ha noe mandat ti å drive menighet.

3) Mangel på kjærlighet til mennesker, er det samme som mangel på kjærlighet til Jesus:
Matt 25,45 Da skal Han svare dem og si: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det som dere ikke gjorde mot en av disse minste, det gjorde dere heller ikke mot Meg.»

4) Mangel på respekt for Guds ord er mangel på kjærlighet til Jesus:
Joh 5,38 Men dere har ikke Hans ord boende i dere, for Den Han sendte, Ham tror dere ikke.
Joh 5,42 Men Jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere.

Joh 15,10 Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.

Til slutt: Hvorfor må en menighet ha lysestaken?
Fordi en menighet drives av Han som er menighetens hode (Jesus), og Han kaller ikke hva som helst Hans menighet bare fordi de starter en klubb og kaller det menighet. En ekte menighet har dette løftet at dødsrikets porter ikke skal ha makt over den, altså en mektig beskyttelse:

Matt 16,18 Og Jeg sier også til deg at du er Peter*, og på denne klippen** vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
Dette mektige verset forteller oss at menigheten skal høre fra Gud, og få åpenbaringer slik Peter gjorde, og ble kalt klippe, samt være beskyttet.

Husmenigheter kan bli mer og mer vanlig i Norge for ekte kristne
I Kina hadde de i mange år totalforbud mot kristen virksomhet, og de lagde seg husmenigheter. Vel, kanskje er vi i Norge på vei til slike tilstander.

Vi har grunn til å anta at det finnes noen døde menigheter i Norge
Noe feil teologi vil du finne i stort sett alle menigheter, men livsfarlig vranglære, samt manglende kjærlighet til Jesus uttrykt gjennom manglende kjærlighet til mennesker er noe å være obs på. En død menighet vil ikke ha kraftens tegn og ingen helbredelse. De leser sjeldent fra bibelen. Siden de ikke har beskyttelse som en ekte menighet skal ha, vil medlemskap i en slik menighet fortone seg som noe som kan føre familier vekk fra troen:
Tit 1,11 Det er nødvendig å stoppe munnen på dem, for de fører hele familier* på villspor ved at de lærer det de ikke må, for skammelig vinnings skyld.


2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere