Tor Bruheim

9

Svar til António Barbosa da SilvaEr «Er flyktninger og innvandrere «vår neste»?»

Takk for dette spennende og viktige innlegget. Du kunne også ha sagt: «Er tiggere på gaten vår neste?» Ja dette er så dypt, at det kreves både grundig bibellesing og sann Kristi kjærlighet. Skal vi samtidig driste oss til å spørre «hjalp Jesus alle, og skal vi hjelpe alle?» La oss se hva Bibelen sier.

Publisert: 11. sep 2020

Hjalp Jesus alle, er vel egentlig hovedspørsmålet vi først må finne ut av. Jesus sier at Han gjorde ikke noe ut av seg selv, men Han gjorde Faderens gjerninger, og sa bare det Han hørte Faderen si.

Joh 5,19 Da svarte Jesus og sa til dem: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.

Da forstår vi at Jesus gjorde det Gud ville.

Hjelper Gud alle?
Nei det gjør han ikke. Hør hva skriften sier:

Jak 4,6 Men Han gir enda mer nåde. Derfor sier Han: "Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde."*

Hjalp Jesus alle?
Nei det gjorde han ikke. Da Jesus hadde mettet tusenvis av mennesker begynte ryktet å gå. Da de senere kom tilbake for å få mat av Ham satte Jesus ned foten med en formaning. Det står ingen ting her om at Jesus på ny hjalp de når de kom tilbake og spurte om mer:

Joh 6,25-27 Da de fant Ham på den andre siden av sjøen, sa de til Ham: "Rabbi, når kom Du hit?" 26 Jesus svarte dem med å si: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Dere leter etter Meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For Gud Faderen har satt Sitt segl på Ham."

Hva med mannen ved Betesda dammen. Det var jo ikke bare han som var der, men skarer av andre syke. Ingen fikk hjelp bortsett fra denne ene.

Hva er bibelens syn på nødhjelp?
Bibelen er tydelig på at hjelp skal sendes. Sjeldent skal hjelpen gis i form av at man frakter de nødlidende til et bedre land. Vi kan ikke bruke Moses og Guds folk som ble befridd fra landet Egypt. Det blir en annen historie.

Apg 11,28-29 En av dem, en ved navn Agabus, stod da fram, og ved Ånden viste han at det skulle komme en stor hungersnød over hele verden, slik det også skjedde i keiser Klaudius' dager. 29 Da bestemte disiplene at hver av dem etter sin økonomiske evne skulle sende nødhjelp til brødrene som bodde i Judea.

Da synes det bibelsk riktig å sende hjelpen direkte der de nødlidende er. Vår neste er den vi møter på vår vei.

Dette temaet er stort, så mitt svar begrenses til kun nødhjelp, og ikke om vi skal hjelpe alt som kryper og går.2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere