Tor Bruheim

9

Kommentar til Torgeir Tønnesen "Kanskje er bortrykkelsen av menigheten veldig nær.."

Her må det presiseres hva skriften selv sier om det å være rede. Her nytter det ikke med menneskelige påfunn. Til det er dette temaet altfor alvorlig. Det handler tross alt om evig liv eller ikke.

Publisert: 11. sep 2020

Jeg berømmer deg for at skriver om noe så viktig. Likevel for de troende som ikke er så belest i skriften, kan det være på sin plass å presisere hva skriften selv sier om det å være rede. Dine hensikter med artikkelen er selvsagt gode, men for noen troende som ikke kan så mye i skriften enda kan det skape unødvendig mye engstelse uten først å ha å presisert hva det betyr å være rede.

Du sier altså:
"Derfor tror jeg på et skifte nå: Verden mislykkes på alle måter. Kirken mislykkes og er frafallen. Jesus griper inn. Menigheten, 
1) dvs de som er klar 
2) og rede
3) frelst
4) født på ny
5) bryllupskledd, 
de rykkes opp for å møte Jesus i skyer opp til himmelen"

Altså 5 ting ramses opp for å bli med i opprykkelsen. Vel nå tror jeg nok at du skriver om det samme, men du uttrykker det bare på 5 forskjellig måter. 

Hvem er så ikke frelst/rede?
Har du den hellige ånd? Hvis nei, ja da er du ikke frelst en gang, og du tilhører ikke Kristus:
Rom 8,9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Så hvem får Den Hellige Ånd?
Jo de som har hørt evangeliet og kommet til tro:
Ef 1,13-14 (a) I Ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse - (b) i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd, 14 som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen*, til pris for Hans herlighet.

Er frelsen av gjerninger?
Nei, bare av tro:
Tit 3,4-7 Men da Guds, vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene* ble åpenbart, 5 frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter Sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd, 6 som Han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, 7 for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv.

Hvor sikker er frelsen?
Vel, har du Den Hellige Ånd er Han garantisten/kausjonisten på det evige livet:
Ef 1 13b-14 I Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd, 14 som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen*, til pris for Hans herlighet.

Kan Den Hellige Ånd utslokkes til fortapelse?
Ja, og det advares mot dette:
1 Tess 5,19 Utslokk ikke Ånden!

Åp 3,1 Og skriv til engelen* for menigheten i Sardes: Dette sier Han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene: Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død.

Hvordan vet en troende at han/hun har DHÅ?
At du er istand til å tro samt bekjenne Jesus som Herre viser at Guds Ånd bor i deg:
1 Joh 5,10-11 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn.

1 Kor 12,3 Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre, uten i Den Hellige Ånd.

Når Den Hellige Ånd minner deg om hva Jesus har sagt, men også mange andre ting, men det blir for mye å ta opp her:
Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.

Hvordan ødelegger man frelsen og utslokker Ånden?
Man går vekk fra Guds ord, og lytter til hva djevelen sier:
1 Tim 4,1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste* tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger**.


5 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere