Tor Bruheim

9

Kort kommentar til Andreas Andersen "Når kristen tro misbrukes"

Din veltalenhet kan jeg ikke matche, da jeg ikke har erfaring med å skrive i aviser, men et av dine poenger ønsker jeg å si noe om. Når du sier: «Å stå opp når mennesker undertrykkes eller diskrimineres» høres jo riktig ut det, men likevel blir det litt ullent i mine ører. Er det diskriminering når noen forsvarer sin egen tro? (selvsagt uten å ty til vold og psykisk terror)

Publisert: 10. sep 2020

Den Norske Kirken og kristne evangeliske frimenigheter i Norge blir gjerne anklaget for diskriminering hvis de velger å være bokstavtro mot sin bibel, og da tenker jeg instruksene gitt i deler av nytestamentet, altså det vi kaller den nye pakt. Hvis en pastor velger å si at i denne menigheten så vier vi ikke likekjønnede, vi tillater ikke hor, vi anbefaler ikke abort, så kan denne pastoren risikere forfølgelse fordi han velger å være tro mot sin bibel. Er det diskriminering når noen forsvarer sin egen tro? (selvsagt uten å ty til vold og psykisk terror). Kan du utdype dette noe mer?

Her et av mange problematiske skriftsteder:
1 Kor 6,9-11 Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn* som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, 10 eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike. 11 Og slik var noen av dere en gang. Men dere ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i Den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

5 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere