Jørn Maurstad

88

Svar til Asbjørn E. Lund. Mer om gnostikere.

Jeg vil gjerne kommentere Asbjørn E. Lund sitt innlegg om gnostikere. Det er viktig for den fortsatte debatten at flest mulige meninger om dette kan avklares.

Publisert: 8. sep 2020

Det er bra at du tar opp mitt innlegg Asbjørn E.Lund. Jeg kunne ha valgt en mindre bombastisk tittel på innlegget som du kommenterer, en som ikke kunne oppfattes å være autorativ. Alle må kunne gi uttrykk for sine meninger, men påstander kan ikke av den grunn bli stående uimotsagt.

Når det gjelder hva man har ment i det siste tiåret i USA, så har Kathy Baldock tilbakevist påstandene om gnostisisme i bokanmeldelser hun har gjort av to bøker skrevet av henholdsvis Andrew Walker og Owen Strachan & Gavin Peacock. Anmeldelsene kan lese på http://canyonwalkerconnections.com/  

Hvis jeg forstår deg rett, så mener du at jeg ikke har begrunnet at kristne transpersoner ikke er gnostikere godt nok. Det eksempelet jeg hentet fra den engelske kirken, er en del av bakgrunnsmaterialet til synoden til den engelske kirke i 2017, med tittel ‘welcoming transgender people’. Diskusjonen der er derfor relevant for vår tids diskusjon. Bakgrunnsmaterialet har nummer GS 2071A og GS 2071B. Når jeg nevnte 2002, så var det for å få frem at Den engelske kirke har hatt transpersoner som prester i en lang periode.

Jeg mener at de som påstår at kristne transpersoner er gnostikere, er de som må vise at dette er riktig. Jeg har bare tatt frem noen momenter som viser at en slik slutning ikke er i overenstemmelse med nevnte bakgrunnsmaterialet fra den engelske kirken.

I ditt innlegg blander du sammen hva man skal mene om en kjønnsbekreftende operasjon, og påstander om gnostisisme.

Den engelske kirke har to syn på hva man skal mene om transpersoner, som gjennomfører en kjønnsendring. Et syn er bekreftende på at dette representer noe nytt, et annet syn mener at medisinsk behandling og hormoner ikke kan endre på den grunnleggende ‘male and female’ som de ble skapt til. Biskopene vedtok i 2003 at begge syn skulle være likeverdige i kirken. Det kan jeg slutte meg til. Men dette er noe annet enn å mene at transpersoner er gnostikere.

Så skriver du følgende om lovverket: «Skal 'identiteten' ha forrang framfor biologien, slik det nå er åpning for i lovverket, må dette godtgjøres/grunngis på noe vis. Jeg har vanskelig for å forstå at det kan gjøres, uten dermed å mene at en persons bevissthet om seg selv, altså en rent subjektiv oppfatning, skal overgå kroppens kjennetegn».

Jeg går ut ifra at du mener den nye loven angående endring av juridisk kjønn fra 2016. Lov om endring av juridisk kjønn som trådte i kraft i 2016, gjorde det mulig å endre juridisk kjønnsbetegnelse uten først å gjennomgå medisinske inngrep som hormonbehandling og kastrasjon, som hadde vært praksis siden 1950-tallet.

Når du skriver: «uten dermed å mene at en persons bevissthet om seg selv, altså en rent subjektiv oppfatning, skal overgå kroppens kjennetegn», mener du da mennesker som lider av kjønnsdysfori?

I rapporten ‘Rett til rett kjønn- helse til alle kjønn’ fra Helsedirektoratet 2015, beskrives kjønnsdysfori slik: «Kjønnsdysfori brukes som et samlebegrep for psykisk smerte, dypt ubehag eller plager som kan følge av manglende samsvar mellom kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og det juridiske kjønnet som ble tildelt ved fødselen». Det er viktig å være klar over at den medisinske diskusjonen om kjønn, tar utgangspunkt i at man skal hjelpe mennesker. Når det gjelder mennesker med kjønnsdysfori, så handler det om å gi hjelp til mennesker hvor egen opplevelse av kjønn i forhold til kroppens kjønn gir en for stor belastning for personens helse. Derfor har man gjort det slik at noen av kroppens kjennetegn kan settes til side i visse situasjoner.

En av verdens største foreninger for hormonleger trekker eksempelvis frem genetisk, endokrin og nevroanatomisk forskning som har vist at kjønnsidentitet antagelig reflekterer et komplekst samspill av biologiske, sosiale og kulturelle faktorer.

I innlegget ditt skriver du: «En kaller seg kristen, men setter egne forestillinger høyere, enn både Guds skaperordning og materien, den fysiske kroppen, som opprinnelig er skapt av ham. Enten man kaller seg kristen eller ikke da, er man i realiteten mer over i det gnostiske. Spesielt lett er dette ikke, nettopp derfor kan man ikke autoritativt slå fast at "Kristne transpersoner er ikke gnostikere».

Men at man som transperson setter egne forestillinger høyere en Guds skaperordning er bare en påstand, basert på et bestemt syn på hva det vil si å være transperson. Jeg kan ikke være enig i at man skal kunne avskrive noen som kristne, med utgangspunkt i noe som faktisk kan basere seg på en feiloppfatning. I Joh 1, 12 så står det: «Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn».

Det står ikke noe om LHBT personer i skapelsesberetningen. Men les Jes 56, 3b-5. Det står ikke noe om evnukker i skapelsesberetningen heller. Mennesker kan ikke stenges ute i fra Guds rike, basert på at de ikke kan forklares ut ifra skapelsesberetningen. Har Gud sagt ja, da kan ikke mennesker si nei.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere