Jarl Giske

professor i biologi, UiB
7

Svar på "Moral ut fra evolusjon?"

Det synes meg som at Asbjørn Lund misforstår hva jeg mener med sammenhengen mellom evolusjon og moral. Dette innlegget gir trolig grunn for nye misforståelser.

Publisert: 7. sep 2020

Jeg har fått svar fra Asbjørn Lund på mitt siste innlegg, og her er det noen misforståelser som trenger oppklaring.

Jeg skrev at det er ikke slik at uten en gudstro så finnes det ikke noe grunnlag for en moral. Men Asbjørn Lund synes å ha lest at jeg har skrevet at det finnes en moralteori å hente ut av evolusjonsteorien. Om han hadde tatt seg tid til å lese grundig, ville han lagt merke til at jeg skrev at den moralen evolusjonen frembringer, mest av alt kan kalles en dobbeltmoral, med henvisning til splinten og bjelken. Av dette følger at det ikke er en kort eller enkel vei til en moralsk teori fra evolusjonen.

Det evolusjonen har å by på, er en forklaring på at noen dyrearter fremviser moralske elementer i sin atferd. På samme måte som vi kan vise at noen dyr kan vise vennlighet, omsorg, forsoning og tilgivelse, hat, skadefryd, rettferdighetssans og så videre. Ingen dyr som viser omsorg for sine barn eller hvem som helst ellers, bruker «teori» for å forklare sine handlinger. Derimot er de i stor grad styrt av emosjoner. Det samme gjelder vår egen art.

Men i tillegg til å være like emosjonelle som andre dyr, er vi langt bedre kognitivt utrustet. Vi har evne til å reflektere, og med språk og deretter skriftspråk har denne evnen blitt svært forfinet. Dette har blant annet ført til at våre moralske oppfatninger har utviklet seg nedover generasjonene. I motsetning til Abraham synes de fleste som lever nå, at det ikke er rett å holde slaver, og slett ikke å sette barn på dem. I motsetning til for 200 år siden, synes de fleste nå at det er helt naturlig at kvinner og menn har de samme rettigheter og plikter under loven. I motsetning til for 1-2 generasjoner siden, synes de fleste unge i dag at et spekter av seksuelle legninger er helt OK. Og vi er i ferd med å tenke at også husdyr har rettigheter til et godt liv. Slik kan en biologisk evolvert art bruke sine emosjoner og sin kognisjon til å forbedre sin teori om moral.

Disse eksemplene viser dessuten at Asbjørn Lund sin tanke om at det finnes en fiks ferdig perfekt moralteori å hente ut av en hellig bok eller en religion, er feil. Om denne «faste moral» som Lund sikter til finnes, så har vi fortsatt ikke funnet den, ettersom vi i hver generasjon utvider vår oppfatning av hva rettferdighet betyr.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere