Erik Dahl

Forfatter
5

Frivillighet i Den norske kirke

Man får ikke med flere frivillige ved å lage strategier. Frivillig innsats i kirken er resultat av et kall til tjeneste fra Jesus Kristus.

Publisert: 24. aug 2020

Bør frivilligheten styrkes i Dnk?

Stephen Sirris og Beate Jelstad Løvaas har skrevet en interessant artikkel i Vårt Land 19 august  om frivilligheten i Den norske kirke. De trekker frem viktigheten av å engasjere frivillige og lede dem i arbeidet. «Frivillighet er kirkens gull,» hevder de. Det høres da flott ut?

Joda. Hvis det hadde vært et idrettslag, en dugnadsgjeng i borettslaget, en aksjonsgruppe for rettferdighet og naturvern. Da hadde det vært en meget god artikkel.

Men for kirken, stiftet av en mann for 2000 år siden, Guds egen sønn. Han er ikke nevnt med ett ord i artikkelen.

La meg stille et retorisk spørsmål. Hvis Gud hadde dødd i morgen. Jeg mener, hvis han rett og slett opphørte å eksistere. Hva ville Den norske kirke ha gjort?

Jeg lurer på om den hadde fortsatt som før, som om ingen ting hadde hendt. Man har jo gode strategier, en gjennomtenkt pedagogikk, mange gode medarbeidere og en plan for å rekruttere og lede frivillige medarbeidere. Dette er så godt og gjennomarbeidet at man ikke trenger alt det guddommelige …

Slik oppfatter jeg artikkelen til Sirris og Løvaas. Tror dere virkelig at det går an å drive en kristen kirke uten Kristus?

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.» Det er han selv som er strategien – eller «veien», som han selv kalte det. Det er han som vet hvordan det skal gjøres – han er «sannheten». Og det er han som skal gjøre jobben for oss – han er selve livet. Tenk over det!

Jeg har vært frivillig i kirken i en mannsalder. Det har gått med atskillige timer til ledelse av gruppesamlinger, opphenging av plakater, guiding for turister som vil se kirken, gjennomføring av sportsgudstjenester, og mye annet. Mange andre har sikkert gjort mye mer enn meg. Men la det være klart: Jeg har ikke gjort dette fordi noen ansatte i kirken har laget en strategi. Jeg har gjort det fordi jeg har følt og opplevd et kall fra Herren Jesus Kristus.

Det er for meg den eneste grunnen til at jeg engasjerer meg i frivilligheten i Den norske kirke.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere