Roald Øye

Pensjonist
399

Sisyfos-arbeidet må fortsette.

Å ha en sionistisk forståelse av jødenes historie er nødvendig for å sikre jødenes eksistens, mente de to britiske statsmennene, utenriksminister Alfred Balfour og statsminister David Lloyd George. Den sionistiske forståelsen var senere fraværende i storpolitikkens verden inntil den demokratiske politikeren Harry Truman i 1945 uventet ble president i USA da Franklin D. Roosevelt plutselig døde

Publisert: 31. jul 2020

Harry Truman videreførte arven etter de to britiske statsmennene, og det er en grunn til at den jødiske staten ble opprettet i 1948, og fremdeles eksisterer på en stor del av fedrenes grunn. Bare Judea og Samaria står igjen å inkluderes i Eretz Israel.

Verdien av å ha en god forståelse av jødenes historie har pro-israelske jøder i diasporaen begynt å ta innover seg. De får støtte av den internasjonale organisasjonen «Christians United for Israel», CUFI, som har støttespillere over hele verden. «Uten at den religiøse sionistiske forståelse blir holdt ved like, vil det bli vanskelig å sikre Israels eksistens overfor en stadig mer fiendtlig verden», skriver Jimmi Bitton 25. 07. 2020 i Jerusalem Post. «Thoughtful and skillfully delivered pedagogy will provide the intellectual arsenal that Jews will need in order to effectively explain and defend Israel’s raison d’être to the world». Han skriver videre at den jødiske verden er nødt til å innse at trusselen mot Israels eksistens ikke først og fremst er Iran, men heller jødenes mangel på en religiøs sionistisk overbevisning, både blant unge jøder i Israel og jødene i diasporaen: Mange av dem kjenner ikke til hvorfor Israel eksisterer, eller hvorfor landet har rett til å eksistere som en jødisk stat. De mangler kunnskap både om folkerett og hva som står i de fem Mosebøkene om løftene til det jødiske folk.

Israels dalende stjerne i bevisstheten til unge jøder er et problem som trenger å bli tatt på største alvor, skriver Jimmi Bitton: «The most effective way to reclaim our sense of purpose is to make Jewish education, both in and outside of Israel, a matter of national Security, for whatever happens to Israel, happens to all Jews». Å ta på seg denne oppdragergjerningen i er en sisyfos-oppgave. De som forsøker seg i norske medier, må stadig rykke tilbake til «Start». «Senter mot Antisemittisme», SMA, har gjort og gjør en formidabel innsats i så henseende med sitt blad, SMA Info. Redaktørens lederartikler blir publisert i ukeavisen «Norge i dag».

Når Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere i diasporaen og i Israel viser stor uvitenhet om sin egen historie, burde det ikke overraske at kunnskap om Israels historie også er ukjent i den såkalte «kristne verden», der det teologiske lederskap endog har erklært at det som står i Mosebøkene om Israel ikke skal forstås bokstavelig. Løftene til Abrahams Isaks og Jakobs slekt er overført til den kristne menighet! Begrepet «Israel» bør ikke nevnes i tale og ritualer der kirkefremmede er til stede, heter det fra det hold. Det israelske flagget anbefales ikke å vaie i et møterom der Den norske kirke står som arrangør. Noen frimenigheter våger likevel å ha flagget fremme.

CUFIs lederskap mener at Sisyfos-arbeidet må fortsette. Å rykke tilbake til Start, vil si å begynne å undervise den unge slekt i Bibelens fem første bøker. Foreldrene må ta over denne undervisningen, for i den norske skole er temaet ute. Den norske direktøren for IKAJ, Dag Øyvind Juliussen har understreket betydningen av slik hjemmeundervisning.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere