Jo Hedberg

Leder, Bønnelista.no
17

Mer bønn i teologistudiet

Bønnelista støtter naturlig nok Tunsberg biskop Jan Otto Myrseth sitt ønske om mer bønn i teologiutdannelsen.

Publisert: 29. jul 2020

Myrseth etterlyser bl.a tidebønnens puls i hverdagen, noe vi tror vil styrke den enkelte kandidats åndelige liv. Det er en god ide om lærestedene legger til rette for to tidebønner om dagen og helst en obligatorisk retreat i halvåret. Det vil føre til at kandidatene blir kjent med retreatformen og antakelig også klart å få glede av retreaten.

Hvis vi tar en nærmere titt på Bibelhistoriene, så er det påfallende mange av historiene, der Guds viser seg og gjør store ting, nettopp når menneskene står i uoverkommelige eller iallfall vanskelige situasjoner. Tenker vi på oss selv og andre, så er det svært mange som fikk et personlig forhold til Gud eller en dypere relasjon til Gud i en vanskelig eller utfordrende periode i livet.

En prest bør være i stand til å veilede mennesker i nød, det betyr at en må ha vært der selv, eller i opplevd noe sammenlignbart for egentlig å være til noe hjelp. Utfordringen for studiestedene er hvordan de på en god måte kan forberede studentene best mulig på deres fremtidige utfordringer. En 30 dagers retreat med personlig veiledning for eksempel i andre studieår kan være en ide. Da vil en frembringe en uvant og utfordrende situasjon i et trygt miljø, med jevnlige åndelig påfyll og veiledningen fra noen som har vært i samme situasjon før. At en underviser om bønn, forbønn og helbredelse og deretter ber for hverandre kan være en annen modell. Den siste modellen er sårbar, men på en eller annen måte må dette læres. Alternativt kan en be for noen som kommer utenfra, men det vil antakelig ikke bringe den enkelte videre i forhold til om en får personlig forbønn.

Prestestanden i dag har etter min erfaring lav kompetanse på forbønn for syke og mennesker som har problemer. Det er fullt mulig å skaffe seg kompetanse på området, både teoretisk og praktisk, hvis en ønsker det. Det er mange steder vi kan lære noe om dette. Et naturlig førstevalg tenker jeg er den Anglikanske kirke i England. Dette er en kirke som ligner mye på vår egen kirke, både i struktur og oppbygning. Det er derfor lettere å hente kunnskap og erfaring derfra.  Med tanke på at ca 1/3 av Jesu tjeneste var å be for syke og helbrede dem, så bør vi også vite noe om dette og kunne be for folk uten uvitenhetens frykt og redsel. Dette bør alle kristne vite noe om og særlig våre ledere må ha kompetanse også på dette området.

Derfor heier Bønnelista på alle som ønsker mer bønn både i teologiutdanningen og i den enkeltes liv.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere