Torbjørn Greipsland

126

Organisasjonsblader og aviser - mye likt?

Etter at Sjømannskirken skrev at generalsekretær skal være ansvarlig redaktør for deres blad Hjem, er det blitt debatt. Og bra er det.

Publisert: 27. jul 2020

Jeg har registrert synspunkter fra blant andre Arne Jensen og Helge Simonnes.  Og Vårt Land skrev på lederplass 23.7. «Derimot er det ikke forenelig med redaktørplakaten at et organ ledes av organisasjonens ledelse. Overstyring og dobbeltroller hindrer nemlig journalistikkens søken etter sannhet». Men hva med andre medier, aviser, radio og TV? Jeg vet de er etablert  med en annen oppgave enn ulike organisasjoner. Men de er mektige institusjoner med langt større innflytelse enn flere organisasjoner. Derfor kalles de «den fjerde statsmakt». Men i Vårt Land og medier flest, er det administrerende direktør som er ansvarlig redaktør. Klarer de da å rette et kritisk søkelys på egne forhold? Jeg husker en gang VG skrev om konflikt/problem i Aftenposten, men Aftenposten skrev ikke om det etter det jeg registrerte.  

På omtrent samme tid skrev Aftenposten om problem i VG uten at VG skrev om det. Etter det jeg husker skrev ikke Vårt Land om en uenighet/konflikt angående utregning av opplagstall, men Norge Idag gjorde. Kanskje greit nok, men jeg synes det forteller at situasjonen i organisasjonsbladene ikke er så helt enestående. Mentor Medier eier Vårt Land og flere andre medier. NRK har flere dobbeltroller med store forretningsinteresser. Går disse og andre medier først ut med informasjon om kritikkverdige forhold i egne virksomheter? Eller tier de?  

Mye tyder på at det er store likheter i situasjonen til organisasjonsbladog andre medier.

6 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere