Hanne Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud
4

For mange har «koronaferie» alltid vært eneste alternativ

Sommeren 2020 må bli siste gang mennesker med funksjonsnedsettelser blir hindret fra å dra på ferie.

Publisert: 16. jul 2020  /  1266 visninger.

I sommer har mange gått inn i sin første såkalte «koronaferie». Selv om en slik ferie gir en fantastisk mulighet til å utforske Norge, er en kortreist ferie noe som mange synes er både uvant og kjedelig etter månedsvis med store restriksjoner.

For mange funksjonshemmede er derimot «koronaferie» helt vanlig. 

Utviklingshemmede og andre med ulike funksjonsnedsettelser som har behov for assistanse på ferie, har ofte ikke et ferietilbud i det hele tatt, mens andre ikke får den assistansen de trenger hvis de ønsker å feriere i en annen kommune - for å ikke si i et annet land. Ifølge FN-konvensjonen om rettigheter for funksjonshemmede er Norge forpliktet til å bidra til at funksjonshemmede kan leve selvstendige liv, delta i fritidsaktiviteter og ha tilgang til reiseliv. 

Dessverre er det i realiteten ikke slik for alle.


Nekter å ta i mot gjester

I fjor gjorde blant annet historien om 50 år gamle Aud fra Bergen stort inntrykk. Hun har utviklingshemming og ble nektet å dra på sommerleir i en annen kommune fordi hun har diabetes og trengte hjelp til å sette insulinsprøyter. Saken løste seg til slutt, blant annet på grunn av medieomtalen og iherdig innsats fra familien. Det er gledelig når slike saker får et godt utfall, men slik hjelp er ikke noe alle kan regne med. 

Dagens situasjon er problematisk, til tross for at det er lagt opp til at kommuner som har mange feriegjester med behov for assistanse, kan søke om ekstra midler fra Fylkesmannen. At kommuner sier nei til å ta imot enkelte feriegjester, bidrar til at mange funksjonshemmede ikke får dratt på ferie og at de forskjellsbehandles.


Enorme utgifter

Noen få kommuner har på eget initiativ valgt å tilby funksjonshemmede bistand på ferie eller gi tilskudd til ferie, men her er det store variasjoner. Det betyr at de fleste funksjonshemmede som trenger assistanse på ferie, må betale for dette selv. Utgifter til lønn, kost og losji for flere assistenter, kan koste opp mot 100.000 kroner. Dette er summer de færreste av oss har råd til å bruke på en ferie. 

I utgangspunktet skal det ikke være nødvendig å betale for dette av egen lomme. Alle har rett på nødvendige helse- og omsorgstjenester i den kommunen de oppholder seg i, også på ferie. Dette heter oppholdsprinsippet. Denne rettigheten praktiseres dessverre ofte slik at vertskommunene ikke tilbyr assistanse til de som trenger det, fordi de ikke har nok ressurser eller prioriterer å ta imot ferierende funksjonshemmede. I tillegg kan det være store utfordringer knyttet til å få bistand fra en assistent som ikke kjenner personens behov godt nok.

Noen har fått innvilget brukerstyrt personlig assistent (BPA) fra sin kommune, men dette gjelder de færreste. Det er en ordning der man selv styrer assistansen etter egne behov, noe som kan gjøre det enklere å reise på ferie. For alle andre er det tilfeldighetene som avgjør om man kan reise på ferie eller ikke, ut i fra hvor man bor og hva slags tjenester den enkelte kommune tilbyr. Da er ikke sommerferie lenger en selvfølge.


Grip sjansen i 2021

I 2015 ble helseminister Bent Høie spurt om hva han ville gjøre med denne forskjellsbehandlingen. Statsråden svarte at alle kommuner kan gi bistand til sine faste innbyggere for å reise på ferie, men at de ikke er forpliktet til dette. Han gikk ikke inn på vertskommunenes forpliktelser etter oppholdsprinsippet eller forskjellsbehandlingen som skjer. 

I ettertid har det vært skuffende stille, men det kan endre seg når stortingsmeldingen om utviklingshemmedes menneskerettigheter legges frem neste år, et år senere enn planlagt. Her bør det komme tydelig frem at oppholdsprinsippet må praktiseres slik at retten til fritid blir en realitet, og at forskjellsbehandling ikke må begrunnes ut i fra hva slags tjeneste man mottar. 

Den beste løsningen ville være om alle som har behov for assistanse får innvilget BPA, med en lovfestet rett til ferie. En annen løsning er å utrede et statlig tilskudd for feriereiser som alle som er avhengig av assistanse kan søke om, slik at alle får rett til å leve et mest mulig selvstendig liv.

For mange er det for sent å redde årets sommerferie, og flere vil kunne føle på en tomhet fordi ferieplanene blir avlyst – uavhengig av funksjonsevne. Men hvis neste sommer ikke skal bli enda en «koronaferie» for de som allerede har begrenset frihet, må alle sikres like muligheter.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere