Daniel Krussand

Pensionist
37

Kommentar, «Den evige kristne diskusjonen»

Magne Berg i Frelsesarmeen skriver om lite fruktbare diskusjoner i kristne menigheter, følgende: «Nødropet slår imot Kirken i det dørene åpnes etter endt møte i styret, rådet, utvalget, landsmøtet, generalforsamlingen, men da er det tid for å gå hjem. Man er sliten. Ressursene er brukt opp for denne gang, og det er ikke lenge til neste ressurskrevende møte. Da skal man diskutere et nytt tema, som heller ikke vil bære særlig mye frukt for de som trenger frukten. «Sånn går no dagan». Ja, slik kan trossamfunn beskrives, er det mulig med forenkling? Ja, en enkel vei! Styrt nedenfra.

Publisert: 13. jul 2020

I stedet for å være disippel under Herren Jesus, vårt Hode for Menigheten, strever mange troende med å lyde sine ledere i sitt trossamfunn.

En disippel skal bære frukt som en gren på et vintre.  Det skal skje der vi bor i en bygd, tettsted eller bydel.

Trossamfunn har to grunnleggende problemer, (1) de oppfyller ikke Jesu yppersteprestlige bønn i Joh 17, og (2) de har gal struktur- ingen kristen skal ha autoritet over andre troende i fellesskapet rundt Ordet, Bønnen, Vitnesbyrdet og Vennskap.

Problemet Magne Berg løfter frem i sin artikkel er et resultat av at Jesu venner kaller seg noe annet, - Frelses-soldat eller Pinsevenn, Baptist, Lutheraner etc.  
Hva sa Jesus?

«Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.»
‭‭Johannes‬ ‭17:22-23‬ 

Hvordan kan dere som er ledere i trossamfunn fortsette å splitte Jesu legeme?  Følger du da ordene og bønnen  av Jesus her over?  

Det er bare løsning, avvikle alle trossamfunn ved at vi alle melder oss ut.  

Jesu disipler har ikke «evige kristne diskusjoner», - vi har heller ingen andre sjefer enn Jesus.

«Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.»
‭‭Efeserne‬ ‭4:15-16‬ ‭

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere