Carl Christian G Andersen

54

MANNEN SOM GIKK OVER BEKKEN FOR Å HENTE VANN

I et større innlegg i VG (13.07) kan avisen melde at «20 nye vindparker ligger i områder NVE mener er uegnet.Logikken i utbyggingen av vindturbin industrien for å fremskaffe «grønn energi» minner til forveksling om ordspråket over.

Publisert: 13. jul 2020

I et større innlegg i VG (13.07) kan avisen melde at «20 nye vindparker ligger i områder NVE mener er uegnet.

Hver tredje av vindparkene som nå skal bygges ut ligger i områder som NVE og Miljødirektoratet har vurdert som lite egnet for vindkraft.»


Dette er så absurd som det overhodet går an!


Logikken er 100% i samsvar med mannen som «gikk over bekken for å hente vann!»


Disse vindkraft turbinene og hele natur-raseringen, som denne enorme industrien fører med seg,

skjer parallelt med at vi i går kunne lese i Klassekampen om at insekt -bestanden er halvert i løpet av noen få tiår på verdensbasis.

Nå holder insektene på å forsvinne samtidig med utryddelsen av helt uerstattelige naturområder og habitater for planter, mennesker og andre dyr.


Under dekket av å ville skape «grønn energi» for fremtiden, vil

vindkraften alene ødelegge alt som er grønt og levedyktig rundt seg i en størrelsesorden som sies å svare til alle eksisterende industritomter på land samt våre idrettsbaner samlet i verden til sammen!!


Ideen, og hele tanken om å kunne skape «grønn v e k s t» 

er et rent bedrag som kun tjener til å kaste blår i øynene på folk.


Det er på høy tid å ta inn over oss den reelle, 

livstruende situasjonen som homo sapiens og alt levende liv står overfor NÅ.


Det eneste tenkelige måten som kan få oss og verden ut av krisene på, 

vil være en grunnleggende og svært omfattende nedskjæring i fri flyt av kapital, varer, tjenester og overforbruk i den rike del av verden, der Norge hører til.

Samtidig trenger vi en global omfordeling av opphopet kapital og rikdom som ligger i hendene på noen få prosent av jordens befolkning.


Omfordelingen bør i første rekke komme alle fattige og underernærte til gode på jorden, 

samtidig som den overførte kapitalen kan gi insentiver til lokalt levedyktige produksjonsforhold og leveforhold over alt på jorden.


Fremtidens behov for energi bør også kunne være mulig å få dekket opp gjennom sterkt redusert produksjon av unyttige varer og tjenester, 

samt av en ytterligere fremskaffelse av «grønne energiformer» som 

i k k e er basert på jordens sparsomme og raskt utbyttede, sjeldne mineraler, der kobolt til våre batterier, kun er

et eksempel.


En økonomisk omstilling vil selvfølgelig kreve til veie en nesten ufattelig mengde med kapital.

Denne vil være mulig å hente, blant annet fra det militærindustrielle kompleks.

Verdens militære opprustning, og vedlikeholdet av det bestående kompleks, forbruker alene helt ufattelige, astronomiske pengesummer, 

hvis eneste formål er kamp om makt, herredømme og destruksjon av tenkelige og utenkelige fiender!

Dessuten er det militær industrielle kompleks samlet den aller største bidragsyter til kultur- og miljøødeleggelsene i verden, og de står som noen av de verste bidragsyterne i globalt CO2-utslipp i atmosfæren!

Frigjort kapital må også snarest mulig overføres og settes direkte inn i både grunnforskningen og anvendt forskning, 

der deler av vitenskapen blir viet til fremskaffelse av nye, globalt levedyktige energiformer som i k k e samtidig trekker selve naturgrunnlaget og alt vi skal leve av, med seg i avgrunnen.

Vi har kun én jord. 
Den er begrenset, 
og livet på kloden er ekstremt skjørt.

Mennesket selv er kun en ringe del av dette dyrebare og skjøre livet. 


Det er et ufattelig paradoks at vi nå er i ferd med å utslette livet vi selv er en del av,

 og dermed truer selve grunnlaget for vår fortsatte eksistens.

Er det fortsatt lov å håpe på et mirakel??3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere