Jørn Maurstad

98

Hva er klassisk kristendom?

Med utgangspunkt i diskusjonen om samtalen mellom Ottosen og Veiteberg, har jeg gjort meg noen refleksjoner over hva det vil si å legge mer vekt på Guds ord, enn menneskelig erfaring. Kan man unngå å komme på avveier da?

Publisert: 13. jul 2020

I samtalen mellom Ottosen og Veiteberg, blir Ottosen spurt om klassisk Bibelsyn. I følge Aase Marie Holmberg sitt innlegg på verdidebatt 9.juli 2020 fikk Veiteberg følgende svar: «klassisk bibelsyn legger mer vekt på Guds ord enn på menneskelig erfaring. Sofie Braut mente svaret var godt og kortfattet».

Men hva er klassisk kristendom? I boken De store religioner fra 1938, har teolog Einar Molland skrevet et avsnitt om Oldkirkens kristendom. Der skriver han: «I den klassiske kristendom er forholdet (til Jesus) bygget på og preget av den forutsetning at han er Guds evige sønn som får vår skyld er blitt menneske, har lidt døden for oss, er oppstått fra de døde og nå regjerer i himmelsk herlighet som kirkens herre».

De som hevder at de legger mer vekt på Guds ord, må måles etter om de faktisk gjør det. Den norske kirke gikk i sin tid hen og forandret på ordlyden av det sjette bud, ifra ‘du skal ikke drive hor’ til ‘du skal ikke bryte ekteskapet’. Det er en endring som ble fulgt opp av Bibelselskapets Bibeloversettelser. At det ikke var helt opplagt hva dette skulle bety, kan man lese ut av at endringen var et tema på et Bispemøte i 1963. Endringen hadde fått noen til å spørre om budet nå bare gjaldt for ektefolk. Det er påfallende taust fra de som hevder de bare står på Guds ord, for eksempel når de avviser homofilt samliv, om denne endringen i Bibelen av hva Gud har sagt.

Jeg håper at konservative Bibeltro kristne, vil ta på alvor de problemene det har skapt, at ordet ‘homoseksuell’ kom inn i en engelskspråklig (amerikansk) bibeloversettelse i 1946 (Revised Standard Version) ved en feil. En bok og en dokumentarfilm, basert på gjennomgang av arkivmaterialet til oversettelseskommisjonen, er nå i avslutningsfasen i USA.

Så er det selve prinsippet. Kan man bygge en teologi på å sette ‘Guds ord’ opp mot ‘menneskelig erfaring?’ I Joh 15,27 så står det: «Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av». I Joh 7, 52 så står det: «Er kanskje du også fra Galilea?» svarte de. «Gransk Skriften, så vil du se at ingen profet kommer fra Galilea». Når Guds ord settes som motpol til menneskelig erfaring, hvordan skal man da kunne skille i mellom de to eksemplene? I det sistnevnte så medfører forestillingen at Guds ord settes over menneskelig erfaring, at fariseerne avviser den menneskelige erfaring med Jesus, fordi det ikke står at den skal være ‘akkurat sånn’ i Skriftene. Et teologisk utgangspunkt som er identisk med å avvise Jesus, kan man ikke basere seg på.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere