Kjell G. Kristensen

149

Guds og menneskers visdom

Det stilles spørsmålstegn om alle diskusjoner tjener kirkens trossamfunn, men det er det vel ingen garanti for, så lenge den selv styrer hva som skal forkynnes og ikke? Dersom kirken er oppstått på grunn av Guds ord, er der vel ingen grunn for å utelate ord, setninger, skriftsteder eller hele bøker for den del, som evangelistene selv henviser til hvor det skulle være. Man oppfatter forkynnelse som kirkens oppdrag, men hvem kaller skriften kirken for?

Publisert: 10. jul 2020

Når man først og fremst vil forsvare kirken i diskusjonene for det kristnes fellesskap for kirkens skyld, og så bruker henvisninger for samholdet som det skrives om i Rom.14 og 15, samt 2.Tim.2., så må det jo sies at kirkens troende selv ville trengt å blitt med i diskusjonene, da 2.Tim.2. tar opp nettopp temaet om vranglære, dette har jeg tatt utgangspunkt i mange ganger før – men fortsatt forkynnes akkurat de samme ordene som Hymenos og Filetos forkynte. De hadde forvillet seg og trodde Kristus var oppstanden. 

Kanskje er det Paulus ord om Guds og menneskers ord om visdom som oppfylles? (i 1.Kor.1.20-21,23, 1.Kor.15.13 -23.) Noen gleder seg over noen få utplukkede ord, så hvorfor denne redselen for lyset? ( Joh.8.12, Joh.3.19 ) Når man på forhånd vet alt dette som står i Joh.12.20- 33? (Jesus taler om sin død) - Kol.1.18.

4 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere