Levi Fragell

102

Vil nå også kirken åpne for aktiv dødshjelp?

Med en norsk teolog og profesjonell etiker som kilde og debattant, kan man håpe at et klarere vidsyn kan bli spredt i kirke og samfunn,

Publisert: 9. jul 2020Det burde vekke til refleksjon og drøftelse at professor i etikk på teologisk fakultet ved Oslo universitet, Knut Ruyter, nå ved flere anledninger har rykket ut til forsvar for aktiv dødshjelp, bl.a. i et førstesideoppslag i Vårt Land (23.9.19) og i en bokanmeldelse samme sted (29.6.20) av boken «Dødshjelp i Norden?», av  tre kjente dødshjelpmotstandere - hvor Ruyter som balansert anmelder ikke legget skjul på sin eget konklusjon. Ruyter har også i flere år vært leder for Forskningsetisk komité ved Norges Forskningsråd.

    I mitt tidligere virke som leder for Foreningen Retten til verdig død og som president i Humanists International, møtte jeg ofte kristne som støttet våre aksjoner for retten til selvbestemt livsavslutning. Men kampen mot dødshjelp har likevel først og fremst vært ført av religiøse trossamfunn, ofte knyttet til politiske partier og organisasjoner som Menneskeverd og Pro Vita. Flere av disse miljøene baserer seg på litteratur av kjente kristne apologeter. Her levnes det lite håp for et samfunn som aksepterer dødshjelp. I apokalyptiske ordelag skremmes det med det at resultatet kan bli å kvitte seg med syke som er en byrde for familie og samfunn. Det er påfallende at forestillinger som dette fortsatt har gjennomslag i politiske partier. Når 77% av vår befolkning støtter legalisering av selvbestemt dødshjelp til håpløst lidende, er dette neppe basert på egoistiske ønsker om å slippe omsorgen for disse, men heller en fundamental medmenneskelig barmhjertighet - og en naturlig bekymring for egen skjebne i livets siste fase. Men   folkeviljen overses av vårt helsevesen og våre politikere. og at det liberalistiske Venstre ved sitt landsmøte til høsten ikke lar Fremskrittspartiet fortsatt bli landets eneste parti som i dette spørsmål lytter til folkets røst.

———

En nesten identisk artikkel er trykket i Dagsavisen 9.7.20.

Last ned Outlook for iOS

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere