Andreas Roger Robberstad

fotograf
12

VL ett menighetsblad?

Kristenheten står overfor muligheten av å miste "Kristenhetens vugge". Pr. i dag morges ikke et ord i "VL ?"

Publisert: 3. jul 2020

VL ett menighetsblad?
Kristenheten står overfor muligheten av å miste "Kristenhetens vugge". Ergodans våte drøm er at "Agia Sophia" igjen skal bli moske slik den ble det under ottomanenes styre. Pr. i dag morges ikke et ord i "VL".

Saken: Konstantinopels rolle i vår felles kirkehistorie er basisk viktig og for oss er dette mye verre enn om Peterskirken i Roma skulle blitt overtatt av "MoMA" og gjort om til et Galleri! Det har blitt gjort ett enormt restaureringsarbeide siste tiåra og nå resikerer vi at verdensarven får dekket til alt som ligner på kristen ikonografi.
Mustafa Kemal Atatürk fikk den om ikke annet frerdet og gjort om til museum. Det hører med at Tyrkiske barn lærer i historietimen at Agia Sofia fra begynnelsen var muslimsk. Det hører med at "Patriarken av Konstantinopel" må være tyrkisk borger, og det er ingen hemmlighet at Ergodoan gjør alt for å bli kvitt denne institusjonen fra Tyrkia. Dette gjør at ved framtidige patriarkvalg av kanskje den viktigste patriarken så blir lista liten. 

Realiteten Tallmessig vokser den ortodoks/orientalske famile enormt i Norge. Vi burde også kunne forlange att Den ortodokse kirke som har høyest økning i prosent snart skikkelig får bli tatt på alvor med den tall messige økning fra omkring 5.494 til 17.476, noe som utgjør 218 prosent. ( i 2015 bld).


5 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere