Johs Ensby

17

Bistandskrise på overtid

Det er befriende at Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør i Norad, i sitt innlegg på Verdidebatt sier at bistanden har for mange diffuse mål og at det er for mye uklarhet i forvaltningen og gjennomføringen til å etterspore hva som egentlig oppnås.

Publisert: 3. jul 2020

Dette er gammelt nytt, og når han sender utfordringen videre til utviklingsministeren er det vel å anse som en purring. En evaluering av evalueringer publisert av Norad i 2017, The Quality of Reviews and Decentralised Evaluations in Norwegian Development Cooperation (Chapman, Lloyd, Villanger, & Gleed), konkluderte med at "A majority of reviews were not based on data and analyses that were likely to produce credible information."

I en podcast som The Economist publiserte i går under tittelen "Can the World Bank prevent a pandemic of poverty?" kommer Verdensbankens president David Malpass med interessant selvkritikk, og avslører at tror ikke lenger at bærekraftsmål nr 1 er mulig å nå.

Situasjonen er egentlig absurd, hadde det ikke vært for Ingjerd Skau, medlem i Stortingets utenrikskomité for Høyre, som i dagens Vårt Land skriver: "Frem mot valget i 2021, må velgerne ha mulighet til å forholde seg til reelle alternativer på utviklingsområdet". Tittelen på hennes artikkel er "Vi må stå til rette for bruken av u-hjelpsmidler".

Spørsmålet er om vi skal fortsette å bruke 1% av norsk BNI uten å ha etterrettelige resultater å vise til. Ingjerd Skau har tatt ansvar på en måte som ikke er til å misforstå. 

Dette er en merkedag.
Det var ikke presidenten i Verdensbanken som sa det.
Det var ikke direktøren for Norads evalueringsavdeling.
Det var ikke utviklingsministeren.
Det var hun som sa: "The buck stops here!"

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere