Reidar Holtet

16

Høyre er ugjenkjennelig

Dagens oppslag på nettet er at kommunalminister Nikolai Astrup (H) vil endre flaggloven. Han sier at den er utdatert siden den ikke tillater at kommunene fritt kan heise homoflagget på sine flaggstenger. Han sier at Pride representerer samfunnets mangfold, og at de står for verdier han vil fremme.

Publisert: 29. jun 2020

Han unnlater å si at budskapet til Pride ikke er mangfold i sin alminnelighet. Nei, det er kun seksuelt mangfold som er budskapet til foreningen FRI som er arrangøren av Pride-paradene. Vet ikke Astrup og Høyre dette?

Han sier at kommunene bør få kunne markere verdiene som Pride står for uten at lovverket skal stå i veien for det. Han sier videre at Pride  ”…har bidratt til å bryte normer i samfunnet”. Har det blitt god Høyre-politikk nå?

Han synes altså at dette er prisverdig, og vil av den grunn endre flaggloven. Hvilke andre verdier står disse for, som Astrup bifaller? Jo, de står for å oppløse den normale familien, de ønsker fri sex-utfoldelse uavhengig av kjønn og relasjoner, de vil tillate kjøp- og salg av sex, de vil legalisere polygami, de er for planlagt farløshet og morløshet for barn, de er for å innføre flere kjønn enn de biologiske, osv. De er kort sagt forkjempere for et normløst samfunn på det seksuelle og familiemessige plan, og for kjønns-anarki. Dette bør alle som planlegger å delta i Pride-parader merke seg. Ved deltagelse i toget støtter de denne ideologien, uansett hvilken fane de går under. Det er i grunnen bare dumskap som kvalifiserer for deltagelse i Pride-parader.

Dette synes altså statsråden er verdier vi skal støtte, til og med ved å endre flaggloven. Høyre er ikke til å kjenne igjen som noe i nærheten av et verdikonservativt parti. Vi har jo sett det lenge. Høyre i regjering er for eksempel primus motor for at alle fra barnsben av skal kunne skifte kjønn ved å sende en melding på nettet til en statlig etat. Det er helt hårreisende.

Det er dessverre vel kjent at alternativet til dagens regjering, nemlig fra Ap og den øvrige venstresiden, er om mulig enda verre på dette området. Vi velgere er i en kattepine når det gjelder partienes verdier, men at Høyre skulle synke ned på dette nivået var utrolig for få år siden. Jeg håper de får merke det ved valget neste år.


5 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere