Roald Øye

Pensjonist
410

En russisk-jordansk araber, Rami Dabbas, tar bladet fra munnen.

Ekte fred og stabilitet i «Det hellige land» og i resten av Midtøsten forutsetter at Den palestinske autoritet, PA, blir fjernet, skriver Rami Dabbas i «Israel today». Han er en sjelden arabisk talsmann som uttaler seg om hvordan Israel kan få slutt på palestinsk terror.

Publisert: 19. jun 2020Han er kristen sionist og tidligere muslim, født i Jordan av en russisk mor og en arabisk far. På  universitetet utdannet han seg til ingeniør, ble en ivrig «human rights-aktivist» og uttaler seg stadig i skrift og tale mot sharia law og muslimsk terror. Han er tilknyttet «Jihad Watch»  som igjen er tilknyttet den Los Angeles-baserte think tank, «David Horowitz Freedom Center». Han skriver ofte i et Jerusalem-basert magasin, «Israel today», og for de New York-baserte mediene «The Algemeiner» og «The Times of Israel».  

Denne russisk-jordaneren likner på gutten i HC Andersens eventyr som ropte til folkemassene at keiseren var naken da han poserte forbi i sine «flotte» nye klær. I flere artikler i de nevnte medier har Rami Dabbas i det siste  avkledd «Den palestinske autoritet», PA, all ære og autoritet. Lederne deres fremstår helt avkledd og nakne.

De fleste har hørt om Trumps fredsplan med sine to aspekter. Det ene, den økonomiske, som først ble fremlagt på Bahrain-konferansen i 2019 og senere, den andre som inneholdt de politiske komponentene. Det var riktignok uklart hva som skulle skje med befolkningen i "Palestina" etter implementeringen av planen. Det plaget ikke PA, som forkastet planen i sin helhet endog før den ble fremlagt i Bahrain.

PAs forkastelse av planen har gjort det enklere for Netanyahu, som i denne situasjon kan akseptere planen som den foreligger i forvisning om at de øvrige deler av "Vestbredden" kan annekteres ved en senere anledning. Ben Gurion brukte samme strategi i 1947 og 1948.  Bare de bibelske landområdene, Judea og Samaria, mangler i dag i Eretz Israel. De kommer snart etter, skriver Rami Dabbas.

Han foreslår en enkel løsning: Oppløs Den palestinske autoritet i etterkant av et amerikanskstøttet initiativ som stater med å ekskludere PA i Den arabiske liga! Løsningen forutsetter at Donald Trump blir gjenvalgt til president i november 2020,  og at det i etterkant opprettes en EU-liknende økonomisk koalisjon mellom Israel og persiske gulf-stater.  En NATO-liknende allianse mellom Israel, Jordan og Egypt vil forhindre en iransk trussel i Midtøsten. Rami Dabbas tror det kan skape til en tilstand av relativ fred og stabilitet også i Israels naboland.

Den storslåtte planen må starte med å fjerne Den palestinske autoritet ved å avslutte all materiell støtte til UNWRA og Mahmoud Abbas’ regime, noe som med stor sikkerhet vil føre til regimets sammenbrudd. Det blir Israels sak å integrere den palestinske befolkning som nå bor på «Vestbredden». Rami Dabbas bor på «den bibelske bredden», og vet hva han snakker om: Mange palestinere som bor der frykter for å bli borgere av en palestinsk stat.

I Rami Dabbas «politiske likning» er det to ukjente faktorer, to x-er. Den ene er president Trumps gjenvalg i november 2020, og den andre x-en er om statsminister Netanyahu våger å gå mot en hel verden ved å innlemme Judea og Samaria i Eretz Israel  ved første og beste anledning  etter den 1. juli 2020. De ukjente faktorene vil avgjøre om den russiske, arabiske israelerens regnestykke går opp.

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere