Dan Lyngmyr

210

Forenklede analyser fra Berit Aalborg og Hilde Frafjord Johnson

Politisk redaktør i Vårt Land, Berit Aalborg, og tidligere generalsekretær i KRF, Hilde Frafjord Johnson, legger i praksis skylden på Kjell Ingolf Ropstad og den nåværende ledelsen i KRF for de store endringene i bioteknologiloven. Det er selvsagt deres privilegium. Og fullstendig feil.

Publisert: 2. jun 2020

Nylig har vi vært vitne til et KrF i Stortinget som sto samlet i kampen for livsverd og mangfoldighet i samfunnet.

De plantet flagget i bakken og signaliserte noen tydelige merkestener. Hit men ikke lenger. Ganske beundringsverdig faktisk.

Men det har falt Aalborg (VL 27.05) og Johnson(28/05) tungt for brystet.

Det er det taktiske valget og strategien og gjennomføringen bak som er hovedtesen i Aalborgs og Johnsonss kritikk av KRF, og derfor, etter deres oppfatning, at det var dette som skapte det totale nederlag for KRF. 

Det er faktisk å snu det hele på hodet.

Fordi ; ansvaret ligger selvfølgelig helt og fullt hos de partiene og de enkeltrepresentantene som har arbeidet og stemt for liberaliseringene.

Det er et faktum at bioteknologiloven blir endret fordi det er et tydelig flertall (Både reelt og i praksis) på Stortinget som ønsket en sterk liberalisering , og ikke fordi KRF valgte feil strategi eller brukte for mye utestemme.

Underliggende i dette ligger selvsagt også at den politiske redaktøren og eks generalsekretæren sender et tydelig spark til KRF`s retningsvalg for kort tid siden, hvor partiet valgte Erna og ikke Jonas, til stor irritasjon og skuffelse for både Aalborg og Johnson.

Det er mulig at KRF`s politiske kommunikasjon i saken ikke på ett hvert tidspunkt har vært optimalt , og det store engasjementet som har vært  internt i KRF har sikkert ikke gjort det enkelt å målbære budskapet på en måte som ikke bidro til unødvendig polarisering. 

På den annen side har heller ikke de politikerne som ønsket forandring hvisket stille og de fleste store medieredaksjonene i Norge har gjennom sitt valg av overskrifter,ingress og bilder i praksis hatt en  tydelig skjevdeling til fordel for endringene i bioteknologiloven.

Da blir den manglende politiske realitetsorienteringen, slik Aalborg og Johnsen ser det, veivalget, den praktiske kommunikasjonen, en ganske snever og urealistisk tilnærming og forfeilet kritikk av KRF.

Men kanskje de vet noe som folk flest ikke kjenner til. 

At f,eks Arbeiderpariet og SV egentlig ville vært langt snillere med KRF i denne saken om de i sin tid hadde valg Jonas, og at de foreslåtte endringene nå derfor ville båret et langt større preg av KRF`s verdisyn.

Hvem vet.

For Aalborgs og Johnsens standpunkter kan kort og presist oppsummeres slik ;

De forestiller seg at dersom KRF hadde gått litt stillere i dørene før avstemningen i Stortinget, vært litt snillere, og i sin tid hadde valgt rød side i retningsvalget for en stund siden, så ville KRF vært lyttet til i mye større grad og at det nå, ved avstemningene i Stortinget, knapt hadde vært noe tap å snakke om.

Eller kanskje ingen forslag om endringer i det hele tatt.

Det er virkelig en naivitet som står til terningkast seks.


8 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere