Else Lien

5

Essens og eksistens

Publisert: 28. mai 2020

Den franske filosofen Jean-Paul Sartre belyser i sin filosofi begrepene essens og eksistens. Han mente at et individ skaper sin essens gjennom egne valg og handlinger, ikke av andre ytre faktorer. I hans eksistensielle filosofi mente han derfor eksistensen går forut for essensen. Dette var i motsetning til det grunnleggende syn at mennesket hadde en genuin essens i seg selv.

Vi har nå fått en ny bioteknikk lov. I diskusjonen rundt den nye loven er argumenter i tidligere kvinnesaks- og abortdiskusjoner også brukt. Jeg kan huske fra mange år tilbake at man argumenterte med at fosteret ikke var påvirket av sosiale faktorer og kunne derfor vurderes på en annen måte enn de som var født. Et annet viktig argument var at kvinnen skulle bestemme over egen kropp.

Vi lever i dag i et rikt land hvor kvinners rettigheter og roller i samfunnet er betydelig endret. Kvinner kan i dag ta selvstendige valg med hensyn til utdanning, yrke og økonomisk uavhengighet.

Utviklingen innen fosterdiagnostikk og bioteknologi er også endret, og forståelsen av fosterets utvikling er en annen i dag. DNA testing og annen fosterdiagnostikk er med på å dokumentere det felles menneskelige, slik at tiden er inne for å diskutere menneskets felles essens som en biologisk faktor.  Vi har også fått nye kunnskaper om den normalpsykologiske utvikling de første leveår, og det som er felles på dette område.

I tillegg er det et eksistensielt aspekt alle mennesker har felles, og det er at ingen kan velge sine foreldre. På dette området kan ingen mennesker ta selvstendige, frie valg.

Burde ikke et velstående, demokratisk samfunn som vårt med holdninger om å ta vare på de svake i samfunnet, ha et lovverk som beskytter fosteret bedre enn den nye loven om bioteknologi?

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere