Kjell G. Kristensen

149

De anskueliggjorte syn fra profetene om misunnelse

I fortellingene om profetenes ord til makthaverne over fattige folk og deres tap av hus, hjem, jord og grunn, avsluttet jeg forrige gang med å vise til løven av Juda som ville komme for å hjelpe de som har lidd tap, viser jeg til Åp.5.5. I Matt.1.21 bærer han navnet Jesus (frelser) fordi han skal frelse sitt folk (Juda) fra sine synder. For de som ikke ser disse koblingene, kan man se at Åp.5.5 viser til Jes.11.1-10 (Den rettferdige kongen)

Publisert: 27. mai 2020

Denne fortellingen er ingen åndelig historie som kan skjules for folk som ikke har tanker for tro i det hele tatt, men er reelle handlinger i vår virkelige verden som vil finne sted, det har bare ikke blitt verden til del ennå, fordi det er profetier, altså fremtidssyn fra profetene. Ofte nok sees de på som historie, noe som er uforståelig i det som jeg her vil vise til?

Som en ser av Åp.5.5 viser dette verset til 1.Mos.49.9, Jes.11.1-10 og til Rom.15.12 og en kan her se at det er en god forbindelse mellom GT og NT om de samme hendelsene, og leser man fra Jes.11, vil man kunne lese seg til hva som vil skje i en ikke alt for fjern fremtid om rettferdighetens konge for sitt folk. Og ser man på Matt.1.21 (du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder) under samme sammenheng og sammenligner dette med Rom.15,12 eller Jes.11.10 for den del, vil man også kunne se at Matt.1.21 står ennå uoppfylt inntil videre;

Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser, og ikke skifte rett etter det ørene hører. Han skal dømme fattige rettferdig, i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med sin munns ris og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper. Rettferd skal være beltet om livet og troskap beltet om hoftene hans.

Da skal ulven skal bo sammen med lammet, ku og bjørn skal beite og ungene deres ligge sammen. Spebarn skal leke ved slangens hule og strekke hånden ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe på det hellige fjellet, for landet er nå fylt av kjennskapen til Herren. Og den dagen skal Herren for andre gang rekke ut hånden for å kjøpe fri resten av folket sitt og de bortførte skal vende tilbake.

Et banner skal løftes opp for folkene som skal samle de fordrevne av Israel og føre sammen de spredte av Juda fra de fire verdenshjørner. Da skal Eifraim's misunnelse forsvinne og Judas fiendskap ryddes ut. Efraim skal ikke misunne Juda, og Juda ikke være fiendtlig mot Efraim.

Disse ordene fra profeten Jesaia i kap.11, later til å ha liten forståelse i de sionistiske kretser, og jeg må bare undres over hvor lett det må være å ta snarveier for hvor rettferdig staten Israel måtte fortone seg for dem, ut fra de samme synliggjorte profetier om syn og opplevelsen av dem?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere