Spaltist Leif Knutsen

Blogger og næringsdrivende

Bispemøtet preker til sine egne om Israel

Bispemøtets uttalelse om Israel har ingen effekt på beslutningstagere men gjør nok mye for å tilfredsstille biskopene selv og krefter de må forholde seg til.

Publisert: 25. mai 2020

Etter flere meningsfulle mål, er kristne blant de mest forfulgte religiøse gruppene i verden, og man skulle tro det var noe som bispemøtet i Den norske kirke er opptatt av. Men jeg må helt tilbake til 1998 for å se om det i det hele tatt kom på dagsorden.

Det er kanskje ikke så rart tatt i betraktning at bispemøtet først og fremst burde være opptatt av sin egen flokk, dvs. det stadig synkende antall medlemmer i Den norske kirke.

Unntatt hvis det dreier seg om å belære dem som Martin Luther betegnet som "blinde" og "arrogante", da. 

Det påfallende med uttalelsen fra bispemøtet 22.05 er at den mangler ethvert snev av analyse, nyanse, eller interesse for saken den omtaler. Det har ingen annen åpenbar nytte enn å bidra til biskopenes  selvgodhet.

For eksempel:

- Den israelske regjeringens planer om å annektere deler av Vestbredden omfatter kun jødiske bosteder. 

- Og selv om kristne på Vestbredden skulle omfattes av det, tyder alt på at de ville ha det langt bedre som en del av Israel enn som en del av den palestinske administrasjon

- Bispemøtet ser absolutt intet annet som en trussel mot at "alle mennesker" har "samme rett til å leve i fred og få sin verdighet og rettigheter ivaretatt" enn israelernes fremferd. 

Det er mye som kan og bør kritiseres i Israels politikk overfor palestinerne (og naturligvis også PAs politikk overfor Israel, osv.), men den som skal kritisere bør ta seg besværet med å sette seg inn i sakene og grunngi sine standpunkter. 

Det føler Bispemøtet intet behov for, og det er det vel kanskje ikke hvis formålet ikke har noe med Israels politikk å gjøre. Av grunner som er lett å forestille seg lar ikke den israelske regjeringen seg imponerende av selvgod belæring fra kristne teologer. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere