Magne Berg

9

Kamp om livet?

Jeg er medlem i KrF og lokallagsleder i Elverum. Tidligere har jeg vært kommunestyremedlem og aktiv i fylkespolitiken for KrF og KrFU. Det betyr ikke at jeg er enig i alt partiet står for. Jeg har vært inn og ut av partiet et par ganger, og innom noen andre, men det ble KrF igjen. Hvorfor? Det er ikke først og fremst fordi jeg er kristen. Det er verdiene og kampen for de svakeste.

Publisert: 25. mai 2020

Jeg er opptatt av verdienes virkning på mennesker og samfunn. Ikke merkelappen. «Kristne verdier» sier jeg sjelden, men jeg kan referere til mennesker og livssyn som er bærere av enkelte verdier. Frelsesarmeens grunnlegger og General, William Booth, sa: «Making heaven on earth is our business.» Oppgaven er å skape himmel på jord, og da må man se til hvilke verdier som gjør det.

I disse dager står det noen viktige kamper i det norske samfunnet, og både kampen og debatten hadde tatt andre retninger og kanskje fått et annet utfall, uten et parti som KrF aktivt med. Man kan spørre seg om det foregår en kamp om livet, i form av debatt og stortingsvedtak, og det mener jeg det gjør.

Skal man bruke vitenskapen til å velge bort grupper av mennesker - f.eks. mennesker født med Downs syndrom?  Det er verdispørsmål og kamp nummer én i disse dager, og svaret avgis om kort tid.

En god nummer to er hvorvidt man skal hente ut mindreårige flyktninger fra leirer som er dårligere stilt enn norske fjøs, staller og grisebinger?

Begge spørsmålene handler om, uansett hvordan man snur og vender på det, kampen om livet for de det gjelder. Født eller ikke født liv. «Making heaven on earth» blir svært relevant her. Plass til mennesket, også det som utfordrer og er såkalt annerledes enn «normalen». Hva er normalt i 2020? Hvem definerer? 

I barnehage og skole er det i Norge barn og unge med en atferd som daglig setter alt og alle rundt seg på sterke prøver. De utfordrer med sin atferd kanskje mer enn et menneske med Downs syndrom gjør. Dersom vitenskapens fortreffelighet finner metoder i fremtiden som kan forutse diagnoser som berører atferd allerede før fødsel, skal man da kunne velge fosteret bort og avslutte dets liv? Hvor går grensen for hva vi skal tillate oss av muligheter som vitenskapen gir oss?

Hva sier hjertet mitt? Hvilke verdier er viktigst, og hvor mye skal de få lov til å seire over økonomi og andre faktorer? For min del seirer verdiene over tall og summer i en del spørsmål. Ingen får meg med på det jeg kaller «glattisen» av debatter om mennesker i nød, og hva det vil koste å hjelpe. Økonomien er en del av bildet, men da i forhold til hvilken hjelp som er den beste. Ikke hvorvidt man skal hjelpe. Dersom Norge ikke har råd, da er det ikke mange land i verden som kan hjelpe. 

Det er mange partier på Stortinget som ikke svarer JA på spørsmålet om tidlig fostervannsdiagnostikk og NEI til økt andel flyktninger fra grisebingene. I disse spørsmålene får du det du stemmer på. I et økonomisk perspektiv burde jeg kanskje stemt på et parti med en mer liberal holdning, men så sier verdiene mine og hjertet mitt: «NEI, her må du velge et annet.» Frp, Ap, R og SV vært de minst aktuelle - i hvert fall ut fra det de har vist de siste ukene.

Så må en konservativ holdning etterfølges med gode støtteordninger for de som får tunge hverdager på grunn av sine verdivalg. Setter samfunnet grenser, må det også følge opp med støtte. Dagens ordninger kan med fordel evalueres.

I verdispørsmål er det som regel KrF som vinner hjertet mitt, og det er disse verdiene det blir viktigst for meg å være tro mot. Da må jeg bare overleve intern uenighet i enkelte andre spørsmål og heller kjempe for intern endring. Men jeg har en grense, og den synliggjøres i saker hvor KrF går for langt ellerfor kort i verdispørsmål jeg mener er viktige.

Det er ingen tvil: Det er ikke mange andre partier som reiser disse debattene så tydelig, og som er så kritiske som KrF er. Det har jeg den siste tiden vært glad for. Etisk refleksjon er viktig og en del av et godt beslutningsgrunnlag. 

Mange ville nok blitt overrasket over hvor mye KrF politkk de er enige i, dersom de leste partiprogrammet, men stoppes allerede på forsiden, hvor det står «Kristelig». Det er synd, for KrF sin politkk har en bredde for samfunn og folk og står tydelig på livets side.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere