Johnny Eskedal

27

Nei til sorteringssamfunnet

Livet starter ved unnfangelsen og alle mennesker er skapt i Guds bilde og har rett til liv. Lovforslaget om tidlig ultralyd i uke 9 som Ap, Frp og SV fremmer i Stortinget tirsdag 26. mai, handler om hvem storsamfunnet skal definere å ha livets rett.

Publisert: 22. mai 2020

Et tilbud om diagnostisering med tidlig ultralyd for alle gravide vil unektelig gjøre det lett å sortere ut foster med Downs syndrom. Jeg frykter for uopprettelige konsekvenser av et slik tilbud. Det vil fort føles «egoistisk» å beholde et slikt barn med tanke på de "kostnader" det vil "kreve" av storsamfunnet. Og det vil legge et stort press på den gravide om å abortere. Hvor fritt blir da egentlig et slik valg? Og til hvilken pris?

Dersom vi måler mennesker etter "nytteverdi" så blir vi et fattig samfunn! Og er ikke dette egentlig rå diskriminering av de som er annerledes, av de mennesker som ikke har de ønskede gener og egenskaper? Hva med alle gledene et slikt barn vil innebære for familie og samfunn? Disse menneskene har et veldig åpent sjelsliv som kan smelte og varme manges hjerter! Jeg har jobbet med psykisk utviklingshemmede noen år på Arendal voksenopplæring så jeg har personlig erfart deres skjønnhet.

La oss ta vare på rosene iblant oss, prydbuskene, de som er annerledes og som trenger ekstra oppfølging og hjelp. Når det gjelder de som ikke har evne og ressurser til å følge opp, så burde adopsjon bli lansert som løsning, ikke abort. Isteden for å bruke masse penger på diagnostisering burde vi heller øke bevilgningene til dem som får barn med nedsatt funksjonsevne.

Argumentet om at tidlig ultralyd er for barnets beste - som det er blitt påstått fra talspersoner for forslaget, finnes det svært lite dekning for. Ekspertene hevder derimot at en slik undersøkelse ikke har noen helsegevinst verken for mor eller barn. Det synes heller å være et forsøk på å fordekte sannheten. Sannheten er heller den at dette vil lede oss strake veien mot sorteringssamfunnet. 

Da det i Danmark ble innført tidlig ultralyd førte det til en markant økning av aborter. 9 av 10 som blir diagnostisert med Downs syndrom blir abortert. De blir utrydningstruet der tidlig ultralyd blir innført. Jeg frykter med god grunn det vil gå samme veien også i Norge om Stortinget vedtar dette lovforslaget.

Forslaget kommer heller ikke alene. Også en rekke andre lovforslag innenfor bioteknologi ønskes hastebehandlet, blant annet eggdonasjon og assistert befruktning av enslige - som vil gjøre det umulig for barn å kjenne sitt biologiske opphav. Dette ønsker altså Ap, Frp og SV å vedta som lov - uten først å foreta noen konsekvensanalyse.

Min bønn er at Stortinget får øynene opp for hva dette handler om og at hver enkelt representant stemmer etter egen overbevisning og samvittighet. Måtte mange representanter fra Ap, Frp og SV med integritet bryte ut og stemme ned disse lovforslagene. For dette handler om å stå opp for de aller minste iblant oss og ta et standpunkt mot sorteringssamfunnet!

Johnny Eskedal

pastor Fevik Misjonskirke

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere