Joachim Grün

16

SKAL BANRET GJØRES BIOTEKNOLOGISK RETTSLØS?

Ja, vi kan forstå dem som ønsker loven velkommen, men likeså bør vi forvente å bli forstått. Da først kan en rolig folkelig samtale begynne om det som vil forandre samfunnets hemmelige sentrum; Barnet. Den nye loven vil frata barnet rettigheter som er en del av menneskerettighetene. Ringvirkningene er å ødelegge naturen enda mer, ved å gi teknologien og mammon makten. Å forstå de mange virkningene trenger samtaletid, ikke maktens hastverk. Vårt folk og barnet fortjener det.

Publisert: 20. mai 2020

Først ønsker jeg å forstå at enslige kvinner som kanskje nå vil få individuell frihet til egne barn sent i livet, også uten en mann, samt gravide, som ikke ønsker å føde barn med begrensinger, vil stemme for den nye loven, 26.mai. Ja, jeg kan også forstå at man i stortinget - i et internt maktspill med få flertallstemmer - fristes til, ja sågar, å overkjøre et sannsynlig flertall i folket. Men nå trenger også vi å bli forstått.

Denne loven sier nei til grunnleggende søyler i vårt samfunn. Den vil vise seg som uforenlig med viktige norske verdier, som lik menneskerett for alle, mangfoldet, varm støtte til barn med begrensninger (f.eks. Down syndrom), med barnets menneskerettigheter, jf. FNs barnekonvensjon. Denne loven vil også svekke den norske tilliten innad, og tilliten utad til Norge som nasjonal forkjemper for menneskerettighetene. 

Loven sier ja til at individuell frihet er viktigere enn hva som tjener samfunnet. Den tar fra barnet retten til to foreldre og dets familiære helhet med slekt og arv. Nei til «Tore på sporet». Den sier nei til å la våre kjønnsceller være en del av kroppens og naturens holistiske, ja økologiske enhet.

Den stykker mennesket opp i deler som til slutt blir til en vare som siden kan selges. Senest da vil den også true kvinnens og mannens frihet, når «de som eier» gjør hva de vil med våre kroppsdeler. Vårt individualistiske krav blir til slutt dominert av teknologiens og mammons krav. Ved å la tekniske maktinngrep og pengene få råderett, vil denne loven i det lange løp påføre oss ytterlige økologiske ødeleggelser. De kan bare begrenses ved at samfunnet setter grenser for individuell rettighet for å beskytte barnets rettighet.

Under hele vår kultur ligger Jesu revolusjonære handling ved å sette barnet i sentrum. Inntil i dag har det preget vårt samfunn (jf. norsk barnetog). Men hvem setter den nye loven i sentrum?

Uten at samfunnet får lov til en dypgående, rolig dialog, kan vi ikke engang få se hva den nye loven kommer til å gjøre med oss før det er for sent. Derfor mener jeg at vi bør forvente forståelse for å få mer tid, også fra de som nå vil tvinge fram loven. Det norske ordtaket: «Hastverk er lastverk» bidrar til å bevare sindigheten og tilliten til hverandre. Når den nye loven i «hastfart» skal kjøres gjennom med knapt flertall, så bør folket våkne og kreve en langsom og lyttende dialog. Hvis et lite stortingsflertall presser gjennom individualismens frihet mot samfunnets – antakelig folkets fortsatte flertall, kan det bli en stor skamfull angrekraft som bumerang.

Denne loven kan vise seg å være like grunnleggende som de få ganger det norske folk fikk lov til en folkeavstemning. Om vi ikke får folkeavstemning så la oss da få en «folkelig dialog». Det gjelder våre barn og dermed samfunnets framtid. I alle fall bør loven kunne utsettes for å gi folket mulighet til  ettertanke og rolig samtale. Det fortjener alle, også de som kjemper for den nye loven. Men best fortjener det barnet.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere