Reidar Holtet

11

Dagsnytt 18

Kunnskapsløst i Dagsnytt 18, som 30 april hadde et selsomt innslag om konflikten i Midtøsten.

Publisert: 18. mai 2020

Ap-politiker Anniken Huitfeldt og NRK’s korrespondent Kristin Solberg fikk gjentatte ganger komme med sine feilaktige påstander om ”Israels brudd på folkeretten”, og at de bedriver ”ulovlig okkupasjon” av Vestbredden. Det selsomme var at programleder Sigrid Sollund ikke én gang stilte dem spørsmål om hvor i folkeretten de finner belegg for sine påstander.  Det tyder på kunnskapsløshet hos alle tre. Da heller ikke Høyres Michael Tetzschner var på høyden denne gangen, ble det hele ganske pinlig.

Enda verre ble det da Anniken Huitfeldt upåtalt fikk sammenligne Sovjets annektering av sine naboland etter 2. verdenskrig med Israels eventuelle annektering av Vestbredden og Jordandalen. Visste ingen i studio at begge disse områdene er en del av Israel etter folkeretten? Kjente de ikke til at Vestbredden lovlig ble gjenerobret fra Jordan i 1967 etter 19 års ulovlig okkupasjon, og at Israel anvender gjeldende folkerett etter fredstraktaten mellom Jordan og Israel fra 1994? Vet ikke NRK’s korrespondent det heller? Det er faktisk ikke en annektering som forestår, men Israels erklæring om å etablere suverenitet over eget landområde. Jordandalen grenset mot Syria som ble drevet tilbake over Golan i 1967, og er lovlig ”okkupert” av Israel i påvente av en fredsavtale med Syria.

Historien i kortversjon er følgende:

FN’s delingsplan i 1947 for det gjenværende britiske mandatområdet ble forkastet av araberne, og bortfalt. Da Israel 14. mai 1948, i samsvar med FN’s delingsplan, proklamerte sin egen stat, ble de straks overfalt av arméer fra fem arabiske land uten at de greide å knekke den nye staten. Den 24. mai ble det inngått våpenhvile. Da var situasjonen at Jordan ble stående som okkupant på Vestbredden, Israels land etter folkeretten. Dette ble gjenopprettet etter Israels forsvarskrig i 1967, da de gjenerobret Vestbredden, stadfestet som folkerett etter nevnte fredstraktat i 1994.

Det deltakerne i Dagsnytt 18 betegnet som ”Israels ulovlige okkupasjon” er feil. Hvis det overhode kan betegnes som okkupasjon, så er den lovlig i påvente av en fredsavtale som palestinerne ikke er interessert i å inngå. For dem er Israels utslettelse eneste mål. BDS-aksjonen med boikott av israelske varer er moderne utslag av antisemittisme. Da alle deltakerne i nevnte program aksepterte utsagnet ”ulovlig okkupasjon”, så viste de en skremmende kunnskapsløshet. For å komme videre i fredsprosessen snakket alle om å legge maksimalt press på Israel, uten å nevne motpartens aggresjon og terror. Selv Michael Tetzschner bommet kraftig der. Det var merkelig og særdeles skuffende. Programmet var ubalansert, med Kristin Solberg og Anniken Huitfeldt mot en passiv Michael Tetzschner.

Kommer det en beklagelse fra NRK?

Reidar Holtet

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere